Julita Paluszkiewicz poprzez rożne media zmierza do osiągnięcia wizualnych przedstawień świata pozbawionego antropocentrycznego punktu widzenia, świata, w którym człowiek odgrywa taką samą rolę jak przyroda. Jej podejście do przyrody nawiązuje do poglądów Brunona Latoura, który proponuje kolektyw bez obszaru zewnętrznego – czyli takiego, który obejmuje ludzi i nie-ludzi, czyli wszelkie formy życia, elementy przyrody nieożywionej i artefakty. Co ważne, jak podkreśla Latour, nie można najpierw odseparować się od natury, a później przemawiać w jej imieniu. Paluszkiewicz zajmuje się wideo, malarstwem, rysunkiem, tworzy obiekty, a ostatnio także fotografie. W swoich pracach analizuje cechy współistnienia, upodabniania się do siebie jak i wzajemnej niechęci między człowiekiem a przyrodą. Kluczowe pytanie, jakie zadaje artystka, dotyczy pragnienia powrotu na łono natury, które koresponduje z jednym z najstarszych ludzkich marzeń, obecnych w zbiorowej świadomości.

ASP Poznań - mgr sztuki , specjalność Malarstwo sztalugowe i Intermedia. W swojej twórczości koncentruje się na badaniu złożonych stosunków miedzy człowiekiem a przyrodą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

67
Julita PALUSZKIEWICZ (ur. 1981, Poznań)

"Transformacja I", z cyklu: "Numinosum", 2014

technika mieszana/papier , 86 x 62 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'Z cyklu Numinosum, Transplantacja 1 / Julka Paluszkiewicz 2014'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Julita Paluszkiewicz poprzez rożne media zmierza do osiągnięcia wizualnych przedstawień świata pozbawionego antropocentrycznego punktu widzenia, świata, w którym człowiek odgrywa taką samą rolę jak przyroda. Jej podejście do przyrody nawiązuje do poglądów Brunona Latoura, który proponuje kolektyw bez obszaru zewnętrznego – czyli takiego, który obejmuje ludzi i nie-ludzi, czyli wszelkie formy życia, elementy przyrody nieożywionej i artefakty. Co ważne, jak podkreśla Latour, nie można najpierw odseparować się od natury, a później przemawiać w jej imieniu. Paluszkiewicz zajmuje się wideo, malarstwem, rysunkiem, tworzy obiekty, a ostatnio także fotografie. W swoich pracach analizuje cechy współistnienia, upodabniania się do siebie jak i wzajemnej niechęci między człowiekiem a przyrodą. Kluczowe pytanie, jakie zadaje artystka, dotyczy pragnienia powrotu na łono natury, które koresponduje z jednym z najstarszych ludzkich marzeń, obecnych w zbiorowej świadomości.

ASP Poznań - mgr sztuki , specjalność Malarstwo sztalugowe i Intermedia. W swojej twórczości koncentruje się na badaniu złożonych stosunków miedzy człowiekiem a przyrodą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.