PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

46
Martyna CZECH (ur. 1990)

"Tracę włosy, a drzewa liście", 2020

akryl, olej/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MARTYNA CZECH | "TRACĘ WŁOSY, A DRZEWA LIŚCIE" | 80 x 100 CM | olej&akryl na płótnie | 2020' oraz powonie na krośnie: 'TRACĘ WŁOSY, A DRZEWA LIŚCIE, 2020, czech martyna'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Feminizm. Sztuka Kobiet

16.09.2021

19:00

Sprzedane 14 000 zł (17 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 15 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.