Malarz (oleje, akwarele), grafik (drzeworyt). Wraz z gronem profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie współdziałał w reaktywowaniu życia artystycznego w Toruniu, pomagał w tworzeniu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jednocześnie rozpoczął studia na drugim roku malarstwa (1945-50). Dyplom w pracowni malarstwa profesora Tymona Niesiołowskiego. W latach 1957-68 związany z "Grupą Toruńską".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

37
Wacław JANKOWSKI

Toruń, 1951 r.

drzeworyt/papier, 19,7 x 13,7 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'W. Jankowski 51 Toruń'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz (oleje, akwarele), grafik (drzeworyt). Wraz z gronem profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie współdziałał w reaktywowaniu życia artystycznego w Toruniu, pomagał w tworzeniu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jednocześnie rozpoczął studia na drugim roku malarstwa (1945-50). Dyplom w pracowni malarstwa profesora Tymona Niesiołowskiego. W latach 1957-68 związany z "Grupą Toruńską".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.