108
Bogusław MARSCHALL (1921 Drohobycz - 1995 Gdańsk)

Toruń, 1947

Teka grafi czna, zawierająca osiem drzeworytów, oraz teksty Stanisława Matysiaka. Tekę tłoczono w Zakładach Grafi cznych w Toruniu przy ul.
Rabiańskiej 15/17, antykwą polską Adama Półtawskiego.
Odbito 400 egz., ten. 233.
Wym. teki: 51,5 x 40,5 cm.
Grafi ki sygn. oł. Stan zach.: w l.d. rogu niewielki ubytek kartonowej teki. Wewnątrz stan bdb.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji