W swojej twórczości artysta koncentruje się na sprawach ściśle powiązanych z rejonem Bliskiego Wschodu, a w szczególności, ze światem islamu. Jego poszukiwania dotyczą różnych aspektów inspirowanych tym obszarem. W swoim malarstwie koncentruje się na zagadnieniach socjologicznych, znakach, kodach kulturowych i religijnych, obrazujących i przynależących do tego regionu, będących jednocześnie częściowo, bądź też zupełnie niezrozumiałych w Europie. Wiktor Dyndo mierzy się w swoim malarstwie z problematyką wielokulturowości w jej najbardziej newralgicznych punktach. Kluczowe wątki jego prac oscylują wokół międzynarodowego terroryzmu, konfliktów religijnych czy manipulacji mediów. Tematykę stricte polityczną podejmuje jednak posługując się silnie estetyzującą formą, pozwalającą na zachowanie dystansu wobec opisywanego przedmiotu i uniknięcie bezpośredniego opowiadania się po jednej ze stron konfliktu.

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w w wielu wystawach w Polsce (m.in. Biennale Sztuki Młodych "Rybie oko 5" w Słupsku, 2008; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; Galeria Bielska BWA, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa; Atak, Warszawa, 2013) oraz za granicą (m.in. wystawy indywidualne w Kairze, 2005; Teheranie, 2007). Laureat I Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Malarskim "Obraz Przestrzeni Publicznej“, organizowanym przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (2009). Jego prace znajdują się w kolekcjach w Polsce i za granicą, m. in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Iranie, Egipcie oraz Stanach Zjednoczonych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

135
Wiktor DYNDO (ur. 1983)

"The world is a Mess" (04), 2017 r.

technika mieszana/papier, 21 x 29,7 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘WIKTOR | DYNDO | „The World Is a Mess (04) | mixed media/paper, 21 x 29,7 cm | 2017, Doha, Qatar’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W swojej twórczości artysta koncentruje się na sprawach ściśle powiązanych z rejonem Bliskiego Wschodu, a w szczególności, ze światem islamu. Jego poszukiwania dotyczą różnych aspektów inspirowanych tym obszarem. W swoim malarstwie koncentruje się na zagadnieniach socjologicznych, znakach, kodach kulturowych i religijnych, obrazujących i przynależących do tego regionu, będących jednocześnie częściowo, bądź też zupełnie niezrozumiałych w Europie. Wiktor Dyndo mierzy się w swoim malarstwie z problematyką wielokulturowości w jej najbardziej newralgicznych punktach. Kluczowe wątki jego prac oscylują wokół międzynarodowego terroryzmu, konfliktów religijnych czy manipulacji mediów. Tematykę stricte polityczną podejmuje jednak posługując się silnie estetyzującą formą, pozwalającą na zachowanie dystansu wobec opisywanego przedmiotu i uniknięcie bezpośredniego opowiadania się po jednej ze stron konfliktu.

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w w wielu wystawach w Polsce (m.in. Biennale Sztuki Młodych "Rybie oko 5" w Słupsku, 2008; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; Galeria Bielska BWA, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa; Atak, Warszawa, 2013) oraz za granicą (m.in. wystawy indywidualne w Kairze, 2005; Teheranie, 2007). Laureat I Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Malarskim "Obraz Przestrzeni Publicznej“, organizowanym przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (2009). Jego prace znajdują się w kolekcjach w Polsce i za granicą, m. in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Iranie, Egipcie oraz Stanach Zjednoczonych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.