Stanisław Raczyński studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczelnię ukończył w 1926 roku. Był rysownikiem, malarzem i grafikiem. W latach 1927-28 pracował jako scenograf w Teatrze Popularnym w Krakowie, a przez następne dwa lata w tym samym charakterze w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W 1930 roku wyjechał na stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Paryża. Zajmował się grafiką, plastyką reklamową, ilustratorstwem.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

33
Stanisław RACZYŃSKI (1903 Wadowice - 1982 Kraków)

Tematy ludowe - teka 6 drzeworytów, po 1946 r.

drzeworyt/papier, 32 x 28 cm
każdy drzeworyt sygnowany ołówkiem p.d.: 'St.Raczyński'
każdy drzeworyt sygnowany ołówkiem p.d.: 'St.Raczyński'
Teka w oryginalnej obwolucie. 1) Śmigus Dyngus, drzeworyt barwny/papier, 16 x 13,5 cm 2) Praczki, drzeworyt/papier, 14,5 x 12,5 cm 3) Żniwiarze, drzeworyt/papier, 15,5 x 12,5 cm, 4) Zbójnicy, drzeworyt/papier, 16 x 13 cm, 5) Kobziarz, drzeworyt/papier, 16 x 11,5 cm, 6) Orkiestra góralska, drzeworyt barwny/papier, 12,5 x 17 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Stanisław Raczyński studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczelnię ukończył w 1926 roku. Był rysownikiem, malarzem i grafikiem. W latach 1927-28 pracował jako scenograf w Teatrze Popularnym w Krakowie, a przez następne dwa lata w tym samym charakterze w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W 1930 roku wyjechał na stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Paryża. Zajmował się grafiką, plastyką reklamową, ilustratorstwem.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.