Absolwentka Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego). W 2009 obroniła doktorat pod tytułem "Miasto przed burzą" na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005 i 2007 stypendystka MKiDN. Od 2008 roku pracuje jako adiunkt w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku akademickim 2015-2016 pracowała jako asystent w pracowni Malarstwa i Rysunku Prof. Andrzeja Bieńkowskiego i Prof. Łukasza Korolkiewicza na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP oraz prowadziła samodzielnie pracownię malarstwa w Katedrze Mody ASP w Warszawie. W roku 2017 decyzją Rady Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego. Autorka ponad 30. wystaw indywidulanych oraz uczestniczka ponad 40. wystaw zbiorowych zorganizowanych w kraju i zagranicą.

33
Maria KIESNER (ur. 1976)

Tel Aviv, 2018

akryl, płótno, 50 x 50 cm,
opisany na odwrocie: 'Kiesner | 2018 | Tel Aviv'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacjiAbsolwentka Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego). W 2009 obroniła doktorat pod tytułem "Miasto przed burzą" na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005 i 2007 stypendystka MKiDN. Od 2008 roku pracuje jako adiunkt w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku akademickim 2015-2016 pracowała jako asystent w pracowni Malarstwa i Rysunku Prof. Andrzeja Bieńkowskiego i Prof. Łukasza Korolkiewicza na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP oraz prowadziła samodzielnie pracownię malarstwa w Katedrze Mody ASP w Warszawie. W roku 2017 decyzją Rady Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego. Autorka ponad 30. wystaw indywidulanych oraz uczestniczka ponad 40. wystaw zbiorowych zorganizowanych w kraju i zagranicą.