Grafik, teoretyk, krytyk sztuki, pisarz. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i SSP w Warszawie i rzeźbę u prof. Edwarda Wittiga. Po I wojnie światowej uczył się grafiki u Władysława Skoczylasa, malarstwa u Tadeusza Pruszkowskiego. W roku 1935 zorganizował grupę artystów grafików "Czeń i Biel". Był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Artystów Grafików "Ryt". Znany przede wszystkim jest jego dorobek w grafice drzeworytu sztorcowego. Stworzył ok 200 drzeworytów i 120 exlibrisów. W latach okupacji prowadził tajne nauczanie historii sztuki i grafiki artystycznej. Zginął w powstaniu warszawskim.

74
Tadeusz (syn) CIEŚLEWSKI (1895-1944)

Teka Zamość, 1929 r.

drzeworyt/papier, 33 x 25 cm
plansze: 1. Ratusz; 2. Dzwonnica przy kolegiacie; 3. Sień w podcieniach Rynku; 4. Podcienia kamienic ormiańskich; 5. Widok na wieżę ratusza; 6. Sień kamienicy; 7. Stare domy.

Teka siedmiu drzeworytów wydanych przez Koło Miłośników Książki w Zamościu.
LITERATURA:
- Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, poz. 150

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grafik, teoretyk, krytyk sztuki, pisarz. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i SSP w Warszawie i rzeźbę u prof. Edwarda Wittiga. Po I wojnie światowej uczył się grafiki u Władysława Skoczylasa, malarstwa u Tadeusza Pruszkowskiego. W roku 1935 zorganizował grupę artystów grafików "Czeń i Biel". Był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Artystów Grafików "Ryt". Znany przede wszystkim jest jego dorobek w grafice drzeworytu sztorcowego. Stworzył ok 200 drzeworytów i 120 exlibrisów. W latach okupacji prowadził tajne nauczanie historii sztuki i grafiki artystycznej. Zginął w powstaniu warszawskim.