PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

157
Krystyna WRÓBLEWSKA (1904-1994)

Teka Tatrzańska, 1947

drzeworyt/papier, 30,5 x 23,5 cm (wymiary oprawy)
Teka tatrzańska z wierszem wstępnym Leopolda Staffa.
Wydawnictwo Horyzont, Kraków 1947; 1. „Pod Krywaniem”, 2. Dolina Białej Wody, 3. Wodogrzmoty Mickiewicza, 4. Murań, 5. Taniec góralski, 6. Kapliczka w Płazówce, 7. Hala Gąsienicowa
Ponadto na okładce „Giewont”, na karcie tytułowej „Morskie Oko” oraz inicjał „W” na karcie wstępnej z wierszem Leopolda Staffa. Odbito 1200 egzemplarzy numerowanych, z oryginalnych klocków gruszkowych,
składał S. Obtułowicz, tłoczył W. Makoś. Egzemplarz nr 543

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.