PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

156
Stefania DRETLER-FLIN (1909 - 1994)

Teka "Najpiękniejszy jest Kraków", 1947

drzeworyt/papier, 31 x 24,5 cm (wymiary oprawy)
teka 10 drzeworytów z przedmową Krystyny Grzybowskiej, wydane przez Wydawnictwo „Przełom”, Kraków 1947; spis prac: 1. Wizja, 2. Rynek Krakowski, 3. Kaplica Przemienienia Pańskiego w kościele N.M.P., 4. Plac Mariacki, 5. Biblioteka Jagiellońska, 6. Lajkonik, 7. Wieża ratuszowa, 8. Ulica Kanonicza, 9. Wawel, 10. Dziedziniec arkadowy na Wawelu

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.