39
TEKA KRAKÓW 1911

Wydana przez Komitet Gospodarczy XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie, wykonana przez A. Pruszyński, Kraków
10 autolitografii barwnych (w komplecie było 12), karta tytułowa i okładka 41,5 x 30 cm, sygnowane
Autorzy: W. Błocki, J. Czajkowski, St. Czajkowski, St. Filipkiewicz, K. Frycz, T. Grott, St. Kamocki, St. Podgórski, K. Sichulski, J. Wojnarski, H. Kunzek

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji