107
Władysław WITWICKI (1878-1948)

Teka grafik

zawierająca 25 prac graficznych - różnych stanów rycin
- wersji autorskich, podpisanych post factum przez autora:
Wł. Witwicki / Wiedeń lub Lwów / 1902 ; zbiór grafik otwiera
strona z nalepioną kartką z autorskim napisem ołówkiem:Kołku dla / umiejętności pięknych / Dr Władysław / Witwicki /
Lwów 5.IV. 902

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji