2. Potwierdzenie odebrania przez Andrzeja Choynackiego starostę żytomierskiego 150 zł od Kucharskiego wg dyspozycji oboźnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, 2.01.1676.
Stanisław Koniecpolski (zm. 1682) oboźny koronny, wojewoda podolski
3. Darowizna 15 zł na Kościół i prośba o mszę
4. Katarzyna Koniecpolska potwierdza odebranie tkanin od Kucharskiej
5. Stanisław Koniecpolski poleca Gawareckiemu by wydał Kucharski zboże, Krzeszów, styczeń 1676
6. Stanisław Koniecpolski poleca Kucharskiemu wydanie z folwarku śliweckiego Dobickiemu zboża, Krzeszów, styczeń 1676, pieczęć lakowa
7.Marcjanna Taszowska potwierdza odebranie od swego brata Wojciecha Kucharskiego srebrnych łyżek, 9.06.1677
8. Jan Czetner daruje źrebaka Wojciechowi Kucharskiemu, 24.09.1677
9. Katarzyna Koniecpolska poleca Kucharskiemu wydać korzec jęczmienia
10. Katarzyna Koniecpolska poleca Kucharskiej wydać płótno Hoszkiewiczowej
11. Katarzyna Koniecpolska poleca Kucharskiemu wydać zboże
12. Maciej Gawarecki, spis zaopatrzenia dla dragonów, 30.09.1675
13. Umowa między kanonikiem gnieźnieńskim Władysławem Sitnickim a Wojciechem Kucharskim na zakup 27 kop zboża z folwarku koniecpolskiego, Działosze 6.10.1667
14. Umowa po łacinie, 1671, pieczęć starosty krakowskiego
15. Umowa między Marianną Tazowską a Wojciechem Kucharskim o dzierżawie wsi Bzów, 8.03. 1670
16. Umowa między Marianną Tazowską a Wojciechem Kucharskim o dzierżawie wsi Bzów, 8.03. 1670
17. Rozliczenie między Symforianem Silnickim i Wojciechem Kucharskim, dotyczące prowizji od pożyczki 800 zł, 20.12.1670
18. Marcin Jerzy Wybranowski kwituje odebranie 1600 zł od Józefa Bruchowskiego, 13.05.1711

108
TEKA DOKUMENTÓW RĘKOPIŚMIENNYCH

1. Polecenie Katarzyny Koniecpolskiej wydania Kucharskiemu 60 beczek soli, pieczęć lakowa Koniecpolskiej z herbem Pobóg
Katarzyna Eugenia z Wiśniowieckich (1653 - po 1683), córka księcia Dymitra, hetmana koronnego, żona Stanisława Koniecpolskiego
(...)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

2. Potwierdzenie odebrania przez Andrzeja Choynackiego starostę żytomierskiego 150 zł od Kucharskiego wg dyspozycji oboźnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, 2.01.1676.
Stanisław Koniecpolski (zm. 1682) oboźny koronny, wojewoda podolski
3. Darowizna 15 zł na Kościół i prośba o mszę
4. Katarzyna Koniecpolska potwierdza odebranie tkanin od Kucharskiej
5. Stanisław Koniecpolski poleca Gawareckiemu by wydał Kucharski zboże, Krzeszów, styczeń 1676
6. Stanisław Koniecpolski poleca Kucharskiemu wydanie z folwarku śliweckiego Dobickiemu zboża, Krzeszów, styczeń 1676, pieczęć lakowa
7.Marcjanna Taszowska potwierdza odebranie od swego brata Wojciecha Kucharskiego srebrnych łyżek, 9.06.1677
8. Jan Czetner daruje źrebaka Wojciechowi Kucharskiemu, 24.09.1677
9. Katarzyna Koniecpolska poleca Kucharskiemu wydać korzec jęczmienia
10. Katarzyna Koniecpolska poleca Kucharskiej wydać płótno Hoszkiewiczowej
11. Katarzyna Koniecpolska poleca Kucharskiemu wydać zboże
12. Maciej Gawarecki, spis zaopatrzenia dla dragonów, 30.09.1675
13. Umowa między kanonikiem gnieźnieńskim Władysławem Sitnickim a Wojciechem Kucharskim na zakup 27 kop zboża z folwarku koniecpolskiego, Działosze 6.10.1667
14. Umowa po łacinie, 1671, pieczęć starosty krakowskiego
15. Umowa między Marianną Tazowską a Wojciechem Kucharskim o dzierżawie wsi Bzów, 8.03. 1670
16. Umowa między Marianną Tazowską a Wojciechem Kucharskim o dzierżawie wsi Bzów, 8.03. 1670
17. Rozliczenie między Symforianem Silnickim i Wojciechem Kucharskim, dotyczące prowizji od pożyczki 800 zł, 20.12.1670
18. Marcin Jerzy Wybranowski kwituje odebranie 1600 zł od Józefa Bruchowskiego, 13.05.1711