spis prac wg listy: 1. Copiste au Louvre, 2. Hommage à Rembrandt, 3. Basses-Alpes, 4. La grille, 5. Réveil, 6. Provence, 7. Pastèque, 8. Turban mauve, 9. Pont d'Iéna, 10. Rayures, 11. Tournant, 12. Cheval blanc, 13. Pont de la Concorde, 14. Nu au soleil

W latach 1926-30 był dekoratorem teatralnym. W 1927 miał pierwszą wystawę w Białymstoku, od 1928 wystawiał w Warszawie. W 1929 otrzymał 3-letnie stypendium na studia w Paryżu, gdzie od 1930 uczęszczał do pracowni Fernanda Légera. Pozostał w Paryżu na stałe, zmieniając obywatelstwo na francuskie. Współtworzył szeroki nurt międzynarodowej Ecole de Paris okresu międzywojennego. Pozostawał wierny figuracji ze skłonnością do stylizacji geometrycznej. W latach II wojny światowej uwięziony wraz z żoną w obozie przejściowym, uniknął deportacji dzięki pomocy Jean Paulhena i był przezeń ukrywany do końca wojny.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

014
Bencion (Benn) RABINOWICZ (1905 Białystok -1989 Paryż)

Teka 14 llitografii barwnych ('Benn 14 lithographies originales en couleurs'), 1964

litografia barwna/papier, 56 x 43 cm (arkusz)
poprzedzona wstępem znanego francuskiego historyka sztuki i ostatniego konserwatora muzeum luksemburskiego Louis Hautecœura;

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

spis prac wg listy: 1. Copiste au Louvre, 2. Hommage à Rembrandt, 3. Basses-Alpes, 4. La grille, 5. Réveil, 6. Provence, 7. Pastèque, 8. Turban mauve, 9. Pont d'Iéna, 10. Rayures, 11. Tournant, 12. Cheval blanc, 13. Pont de la Concorde, 14. Nu au soleil

W latach 1926-30 był dekoratorem teatralnym. W 1927 miał pierwszą wystawę w Białymstoku, od 1928 wystawiał w Warszawie. W 1929 otrzymał 3-letnie stypendium na studia w Paryżu, gdzie od 1930 uczęszczał do pracowni Fernanda Légera. Pozostał w Paryżu na stałe, zmieniając obywatelstwo na francuskie. Współtworzył szeroki nurt międzynarodowej Ecole de Paris okresu międzywojennego. Pozostawał wierny figuracji ze skłonnością do stylizacji geometrycznej. W latach II wojny światowej uwięziony wraz z żoną w obozie przejściowym, uniknął deportacji dzięki pomocy Jean Paulhena i był przezeń ukrywany do końca wojny.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.