Grafik, rysownik, ilustrator, publicysta, z zawodu lekarz, animator życia kulturalnego, organizator wystaw artystycznych i kolekcjoner exlibrisów. Związany z Lipnem k. Włocławka. Organizator i długoletni prezes Sekcji Miłośników Historii Miasta Lipna w 1959 roku. Grafikę artystyczną uprawiał od 1964 r., tworząc prace przede wszystkim w drzeworycie i linorycie, a ponadto także w akwatincie, cynkografii, plexigrafii i monotypii. Ogółem jest autorem ponad 500 grafik, których głównym tematem jest krajobraz i architektura Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, miejscowe legendy, typy ludzkie, kramarze z targu, muzykanci i in. Prostymi cięciami osiągał efekt dynamicznych i ekspresyjnych kontrastów bieli i czerni, a w innych przypadkach aurę ludowej stylizacji oraz naiwnego i sentymentalnego obrazowania rzeczywistości. Tymi prostymi środkami wyrazu tworzył nastrój lirycznej zadumy, zachęcając jednocześnie do refleksji nad przemijaniem świata.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

82
Rajmund LEWANDOWSKI (1927 - 1986)

Targ - warzywniczka, 1971 r.

linoryt/papier, 36 x 25 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'TARG-WARZYWNICZKA - LINORYT 1/25 1971 RAJMUND LEWANDOWSKI'
sygnowany i datowany na płycie p.d.: 'L71''

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grafik, rysownik, ilustrator, publicysta, z zawodu lekarz, animator życia kulturalnego, organizator wystaw artystycznych i kolekcjoner exlibrisów. Związany z Lipnem k. Włocławka. Organizator i długoletni prezes Sekcji Miłośników Historii Miasta Lipna w 1959 roku. Grafikę artystyczną uprawiał od 1964 r., tworząc prace przede wszystkim w drzeworycie i linorycie, a ponadto także w akwatincie, cynkografii, plexigrafii i monotypii. Ogółem jest autorem ponad 500 grafik, których głównym tematem jest krajobraz i architektura Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, miejscowe legendy, typy ludzkie, kramarze z targu, muzykanci i in. Prostymi cięciami osiągał efekt dynamicznych i ekspresyjnych kontrastów bieli i czerni, a w innych przypadkach aurę ludowej stylizacji oraz naiwnego i sentymentalnego obrazowania rzeczywistości. Tymi prostymi środkami wyrazu tworzył nastrój lirycznej zadumy, zachęcając jednocześnie do refleksji nad przemijaniem świata.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.