Grafika pierwotnie stanowiła kartę z książki „Henryk Siemiradzki” Stanisława Lewandowskiego, wydanej nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa - Kraków, 1904.

008
Henryk SIEMIRADZKI (1843 - 1902)

Taniec wśród mieczów

heliograwiura, papier; 14 x 26 cm (wymiar kompozycji);
w kompozycji, na płycie l. d.: Siemiradzki;
pod kompozycją p. d.: 1879-80.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Sprzedane 1 000 zł (1 180 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Estymacja: 1 100 - 1 200 zł

Grafika pierwotnie stanowiła kartę z książki „Henryk Siemiradzki” Stanisława Lewandowskiego, wydanej nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa - Kraków, 1904.