229
Talerz z herbem Gdańska

Królewska Wytwórnia Majoliki w Kadynach, 1 poł. XX w.
glina malowana pigmentami kobaltowym, czarnym, białym, ugrowym; na spodzie znak wytwórni; śred. 27 cm

Zobacz katalog

Sopocki Dom Aukcyjny Galeria Gdańsk

Aukcja VARIA 43

18.09.2021

17:00

Sprzedane 2 400 zł (2 880 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 900 zł