STAN ZACHOWANIA:
włosowate pęknięcie

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

7441
Talerz z herbem 'Drogosław', koniec XIX w.

porcelana malowana, 2 x 22 cm
na spodzie oznaczenie wytwórni, odręczny napis '25', wycisk w masie 'BO'
Herb na fajansowym talerzu – 'Drogosław' należał do hrabiego Witolda Skórzewskiego, pierwszego ordynata na dobrach łabiszyńskich. Jego dewiza brzmiała 'Semper Recte' (Zawsze Poprawnie).

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Herbarz polski. Pieczęcie, medale, medaliony, broń - aukcja online

16.11.2020

16:00

Sprzedane 3 200 zł (3 776 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 900 - 4 000 zł

STAN ZACHOWANIA:
włosowate pęknięcie

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.