Lata 80. stanowiły okres wyjątkowy w historii polskiej sztuki najnowszej także z powodu specyficznej relacji artystów z Kościołem: instytucja ta rozwinęła swego rodzaju „parasol ochronny” nad tysiącami twórców tworzących w tzw. nurcie kultury niezależnej. Mimo „pogańskiego” charakteru Gruppy, także i artyści zrzeszeni w tej formacji tworzyli prace odwołujące się do motywów religijnych i biblijnych. Co charakterystyczne, i tu przemycali typowe dla siebie gry słowne i wizualne, jak w przypadku prezentowanej pracy: „Talerz Boga i Bogactwa” stanowi z jednej strony typową dla sztuki Marka Sobczyka postmodernistyczną grę z cytatami: płaczący nagi mężczyzna ukazany na wielkiej, trzymającej go dłoni to wszak postać Adama z „Wygnania z Raju” Masaccia. Z drugiej strony mamy tytuł, w którym zawarta jest gra słów, odwołująca się do luźnych skojarzeń zarówno dźwiękowych, jak i znaczeniowych słów: „Bóg” i „Bogactwo”. Wypędzenie z Edenu było wszak „aktem założycielskim” naszego człowieczeństwa – z jednej strony obarczyło nas grzechem, z drugiej zaś – samowiedzą. W latach 1985-89 Marek Sobczyk razem z Ryszardem Woźniakiem opracowywali polichromie w cerkwi w Kostomłotach na Podlasiu – niewykluczone, że dekoracyjne motywy na przedstawionym talerzu zostały zaczerpnięte właśnie stamtąd.

Obraz powstał podczas wspólnego pobytu stypendialnego z J. Modzelewskim w Dusseldorfie (1X - 30XI 1984r.) wystawiany Galeria Zachęta Warszawa 1992 , wystawa "GRUPPA" kurator Maryla Sitkowska, współpraca Hanna Wróblewska. Studia odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1975-1980 w pracowni Stefana Gierowskiego. Na początku lat 80. malował abstrakcyjne, wielobarwne kompozycje złożone z powtarzalnych elementów bądź uproszczonych, syntetycznych kształtów naturalnych. W 1983 roku związał się z Gruppą, uczestnicząc w niemal wszystkich jej wystąpieniach, współredagując też jej pismo “Oj dobrze już”, w którym zamieszczał liczne teksty teoretyczne. W początku lat 80 - tych malował obrazy nawiązujące do stanu wojennego (Gandzia, 1983 r.), podejmując też charakterystyczną dla tego czasu i kręgu tematykę “indiańską” jako aktualną metaforę. Poza malarstwem artysta tworzy instalacje i obiekty przestrzenne. Pisze teksty teoretyczne i literackie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

25
Marek SOBCZYK (ur. 1955, Warszawa)

"Talerz Boga i Bogactwa", 1986 - 88 r.

olej, tempera/płótno, 97 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Marek Sobczyk | 1986/88 olej/temp. jajo | Talerz Boga i Bogactwa'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacjiLata 80. stanowiły okres wyjątkowy w historii polskiej sztuki najnowszej także z powodu specyficznej relacji artystów z Kościołem: instytucja ta rozwinęła swego rodzaju „parasol ochronny” nad tysiącami twórców tworzących w tzw. nurcie kultury niezależnej. Mimo „pogańskiego” charakteru Gruppy, także i artyści zrzeszeni w tej formacji tworzyli prace odwołujące się do motywów religijnych i biblijnych. Co charakterystyczne, i tu przemycali typowe dla siebie gry słowne i wizualne, jak w przypadku prezentowanej pracy: „Talerz Boga i Bogactwa” stanowi z jednej strony typową dla sztuki Marka Sobczyka postmodernistyczną grę z cytatami: płaczący nagi mężczyzna ukazany na wielkiej, trzymającej go dłoni to wszak postać Adama z „Wygnania z Raju” Masaccia. Z drugiej strony mamy tytuł, w którym zawarta jest gra słów, odwołująca się do luźnych skojarzeń zarówno dźwiękowych, jak i znaczeniowych słów: „Bóg” i „Bogactwo”. Wypędzenie z Edenu było wszak „aktem założycielskim” naszego człowieczeństwa – z jednej strony obarczyło nas grzechem, z drugiej zaś – samowiedzą. W latach 1985-89 Marek Sobczyk razem z Ryszardem Woźniakiem opracowywali polichromie w cerkwi w Kostomłotach na Podlasiu – niewykluczone, że dekoracyjne motywy na przedstawionym talerzu zostały zaczerpnięte właśnie stamtąd.

Obraz powstał podczas wspólnego pobytu stypendialnego z J. Modzelewskim w Dusseldorfie (1X - 30XI 1984r.) wystawiany Galeria Zachęta Warszawa 1992 , wystawa "GRUPPA" kurator Maryla Sitkowska, współpraca Hanna Wróblewska. Studia odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1975-1980 w pracowni Stefana Gierowskiego. Na początku lat 80. malował abstrakcyjne, wielobarwne kompozycje złożone z powtarzalnych elementów bądź uproszczonych, syntetycznych kształtów naturalnych. W 1983 roku związał się z Gruppą, uczestnicząc w niemal wszystkich jej wystąpieniach, współredagując też jej pismo “Oj dobrze już”, w którym zamieszczał liczne teksty teoretyczne. W początku lat 80 - tych malował obrazy nawiązujące do stanu wojennego (Gandzia, 1983 r.), podejmując też charakterystyczną dla tego czasu i kręgu tematykę “indiańską” jako aktualną metaforę. Poza malarstwem artysta tworzy instalacje i obiekty przestrzenne. Pisze teksty teoretyczne i literackie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.