Grzegorz Drozd tworzy na wielu płaszczyznach artystycznych. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, fotografią, a także performance. Dotyka problemów współczesnego świata i jest jego wnikliwym obserwatorem. Komentuje pozycję artysty: "artysta to dla mnie banita społeczny i przestępca”. Znany jest z podejmowania odważnych działań, m.in. zamurował korytarz w budynku warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w celu zwrócenia uwagi studentów oraz profesorów na indywidualność, którą powinni praktykować w czasie procesu twórczego. W 2004 wraz z przyjaciółmi spędził kilka dni w lasach Roztocza, nie korzystając z żadnych zdobyczy cywilizacyjnych, a w 2010 wyjechał na trzy lata do Azji, aby odnaleźć „Utracony Raj". Projekt miał na celu odcięcie się od kultury Zachodu.

Grzegorz Drozd studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Jarosława Modzelewskiego. Po eksperymentach z rozmaitymi mediami skupił się na malarstwie. Podobnie jak jego nauczyciel na swych obrazach stara się odmalować otaczającą go rzeczywistość, nawet w jej najbardziej prozaicznych aspektach. Drozd podkreśla rolę naszego pośredniczenia w osobistych doświadczeniach i niemożność ucieczki od własnej tożsamości ukształtowanej poprzez historyczne uwarunkowania, ale także wychowanie, miejsce dorastania, wpływy rodziny i przyjaciół.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

114
Grzegorz DROZD (1970 Lublin)

"Tajlandia", 2015 r.

olej/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘GRZEGORZ DROZD | „TAJLANDIA” | 2015’

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

14.11.2019

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 9 000 - 12 000 zł

Grzegorz Drozd tworzy na wielu płaszczyznach artystycznych. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, fotografią, a także performance. Dotyka problemów współczesnego świata i jest jego wnikliwym obserwatorem. Komentuje pozycję artysty: "artysta to dla mnie banita społeczny i przestępca”. Znany jest z podejmowania odważnych działań, m.in. zamurował korytarz w budynku warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w celu zwrócenia uwagi studentów oraz profesorów na indywidualność, którą powinni praktykować w czasie procesu twórczego. W 2004 wraz z przyjaciółmi spędził kilka dni w lasach Roztocza, nie korzystając z żadnych zdobyczy cywilizacyjnych, a w 2010 wyjechał na trzy lata do Azji, aby odnaleźć „Utracony Raj". Projekt miał na celu odcięcie się od kultury Zachodu.

Grzegorz Drozd studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Jarosława Modzelewskiego. Po eksperymentach z rozmaitymi mediami skupił się na malarstwie. Podobnie jak jego nauczyciel na swych obrazach stara się odmalować otaczającą go rzeczywistość, nawet w jej najbardziej prozaicznych aspektach. Drozd podkreśla rolę naszego pośredniczenia w osobistych doświadczeniach i niemożność ucieczki od własnej tożsamości ukształtowanej poprzez historyczne uwarunkowania, ale także wychowanie, miejsce dorastania, wpływy rodziny i przyjaciół.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.