Prezentowany obraz przedstawia dziewczynkę siedzącą na tle barwnej zasłony. Plamy barwne rozłożone są płasko, a kształt ciała obwiedziony grubym konturem. Malarz z upodobaniem oddaje tło - barwną tkaninę. Spełnia tu ona funkcję tła. Z jednej strony jest to ważny, "asystujący" i ornamentalny element kompozycji. Jednak z drugiej strony zdaje się mieć pewne ambicje jeśli nie przejęcia uwagi widza w zupełności, to przynajmniej zrównania się w ważności z człowiekiem. Łukasz Kossowski tak pisał o aktach artysty z tego czasu: "Drugi nurt twórczości Weissa w międzywojniu to malarstwo aktów. To jakby martwe natury, przedstawienia istot zupełnie odpsychologizowanych, ciał pozbawionych twarzy, których pięknem zachwyca się artysta" ("Wojciech Weiss [1875-1950]", Warszawa 2006, s.72). Wydaje się jednak, że mamy w tym obrazie do czynienia z odmienną sytuacją (choć nie: zupełnie różną). "Tahitanka" zdaje się być dziełem przejściowym - od pełnych skupienia i czułości obrazów z tzw. białego okresu (gdzie Weiss malował swoich bliskich) po przywołane przez Kossowskiego portrety. Bardziej niż odhumanizowanej, dziewczynka sprawia wrażenie znużonej.

Artysta studiował w krakowskiej SSP w latach 1890-99. Nagrodą za ukończenie szkoły - obok złotego medalu - było roczne stypendium na pobyt w Paryżu. W malarstwie artysty splatały się różne poetyki: realistyczna, ekspresjonistyczna i secesyjno-dekoracyjna. Stałą zaś cechą twórczości Weissa było inspirowanie się naturą, której głęboka znajomość leżała u podstaw każdego z namalowanych przez artystę dzieł.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

5
Wojciech WEISS (1875 Leorda w Rumunii-1950 Kraków)

Tahitanka, 1916 r.

olej/płótno, 96 x 81 cm
sygnowany monogramem wiązanym p.d.: 'WW'
na odwrociu facsimile sygnatury oraz numer katalogowy ze spuścizny po artyście '0612'

POCHODZENIE:
- ze spuścizny po artyście

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowany obraz przedstawia dziewczynkę siedzącą na tle barwnej zasłony. Plamy barwne rozłożone są płasko, a kształt ciała obwiedziony grubym konturem. Malarz z upodobaniem oddaje tło - barwną tkaninę. Spełnia tu ona funkcję tła. Z jednej strony jest to ważny, "asystujący" i ornamentalny element kompozycji. Jednak z drugiej strony zdaje się mieć pewne ambicje jeśli nie przejęcia uwagi widza w zupełności, to przynajmniej zrównania się w ważności z człowiekiem. Łukasz Kossowski tak pisał o aktach artysty z tego czasu: "Drugi nurt twórczości Weissa w międzywojniu to malarstwo aktów. To jakby martwe natury, przedstawienia istot zupełnie odpsychologizowanych, ciał pozbawionych twarzy, których pięknem zachwyca się artysta" ("Wojciech Weiss [1875-1950]", Warszawa 2006, s.72). Wydaje się jednak, że mamy w tym obrazie do czynienia z odmienną sytuacją (choć nie: zupełnie różną). "Tahitanka" zdaje się być dziełem przejściowym - od pełnych skupienia i czułości obrazów z tzw. białego okresu (gdzie Weiss malował swoich bliskich) po przywołane przez Kossowskiego portrety. Bardziej niż odhumanizowanej, dziewczynka sprawia wrażenie znużonej.

Artysta studiował w krakowskiej SSP w latach 1890-99. Nagrodą za ukończenie szkoły - obok złotego medalu - było roczne stypendium na pobyt w Paryżu. W malarstwie artysty splatały się różne poetyki: realistyczna, ekspresjonistyczna i secesyjno-dekoracyjna. Stałą zaś cechą twórczości Weissa było inspirowanie się naturą, której głęboka znajomość leżała u podstaw każdego z namalowanych przez artystę dzieł.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.