„Miałem być malarzem miasta. Miałem malować obrazy konkretnie o tym miejscu, o Leverkusen”.
Marcin Maciejowski

Marcin Maciejowski ugruntował sobie pozycję w sztuce polskiej i zagranicznej ostatnich kilku dekad jako artysta niezwykle celnie, a przez to też oszczędnie, posługujący się kombinacjami obrazu i tekstu w celu wzmocnienia i wzajemnych przekazów. Bohaterami płócien Maciejowskiego są zazwyczaj zwyczajni ludzie i przedmioty ukazani w często jeszcze bardziej powszednich, niemal krępująco zwyczajnych sytuacjach. Osobnym „bohaterem” bywa tekst, naniesiony pędzlem na płótno w oczywistości swoich prostych stwierdzeń, wręcz surowych opisów, obnaża powszedniość, przed którą historycznie sztuka przez kilkaset lat starała się uciekać. Nie inaczej jest w przypadku „Tablicy ogłoszeń” (Leverkusen) z 2001, gdzie w centrum uwagi artysty znajduje się zazwyczaj niezauważany i zapomniany obiekt. Otoczona z obu stron metalowymi ławkami, stojąca wśród miejskiego skweru, tablica ogłoszeń z jednej strony wpisuje się w charakterystyczną dla Maciejowskiego grę z tym, co codziennie, ale z drugiej w doskonały sposób oddaje przenikliwość artysty i jego poszukiwania drugiego dna w sytuacjach i przedmiotach uchodzących za zbyt oczywiste, by poświęcać im na co dzień uwagę, a tym bardziej miejsce na płótnie i galeryjnych ścianach. Wisząca na tablicy żółta kartka, z taktownie ukrytym ogłoszeniem o nieznanej treści, implikuje bardziej skomplikowaną i osobistą siatkę znaczeń, w której to zwyczajne przedmioty odgrywają role, nie zawsze drugoplanowe, w indywidualnych ludzkich historiach. Intymny, mały format obrazu przywodzi na myśl sposób obserwowania całego świata przez lupę, a następnie odwzorowywanie go jako swoistego osobistego mikrokosmosu. Użycie przez Maciejowskiego nasyconych, jak gdyby świeżo kupionych i wyciśniętych na płótno farb także niesie ze sobą przekaz o chęci pozostania bezstronnym, niemym obserwatorem codzienności.

Studia i dyplom na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Członek grupy Ładnie. W 2003 został laureatem nagrody Paszportu Polityki „za dowcip oraz nowatorskie wykorzystanie stylistyki mediów reklamy do opisu współczesnych obyczajów polskich". W epoce kryzysu narodowych symboli i znaków, na fali przemian w latach 90 postawił niezwykle dociekliwa i sugestywna diagnozę społeczeństwa posttotalitarnego (m.in. subkulturowego zjawiska dresiarzy), przyjmując postawę krytycznej afirmacji i zaangażowanego dystansu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

14
Marcin MACIEJOWSKI (ur. 1974)

"Tablica ogłoszeń" (Leverkusen), 2001

olej/płótno, 41 x 40 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MARCIN MACIEJOWSKI | 2001 R. | "TABLICA OGŁOSZEŃ" | (LEVERKUSEN)'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.11.2020

19:00

Sprzedane 24 000 zł (29 520 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 25 000 - 40 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

„Miałem być malarzem miasta. Miałem malować obrazy konkretnie o tym miejscu, o Leverkusen”.
Marcin Maciejowski

Marcin Maciejowski ugruntował sobie pozycję w sztuce polskiej i zagranicznej ostatnich kilku dekad jako artysta niezwykle celnie, a przez to też oszczędnie, posługujący się kombinacjami obrazu i tekstu w celu wzmocnienia i wzajemnych przekazów. Bohaterami płócien Maciejowskiego są zazwyczaj zwyczajni ludzie i przedmioty ukazani w często jeszcze bardziej powszednich, niemal krępująco zwyczajnych sytuacjach. Osobnym „bohaterem” bywa tekst, naniesiony pędzlem na płótno w oczywistości swoich prostych stwierdzeń, wręcz surowych opisów, obnaża powszedniość, przed którą historycznie sztuka przez kilkaset lat starała się uciekać. Nie inaczej jest w przypadku „Tablicy ogłoszeń” (Leverkusen) z 2001, gdzie w centrum uwagi artysty znajduje się zazwyczaj niezauważany i zapomniany obiekt. Otoczona z obu stron metalowymi ławkami, stojąca wśród miejskiego skweru, tablica ogłoszeń z jednej strony wpisuje się w charakterystyczną dla Maciejowskiego grę z tym, co codziennie, ale z drugiej w doskonały sposób oddaje przenikliwość artysty i jego poszukiwania drugiego dna w sytuacjach i przedmiotach uchodzących za zbyt oczywiste, by poświęcać im na co dzień uwagę, a tym bardziej miejsce na płótnie i galeryjnych ścianach. Wisząca na tablicy żółta kartka, z taktownie ukrytym ogłoszeniem o nieznanej treści, implikuje bardziej skomplikowaną i osobistą siatkę znaczeń, w której to zwyczajne przedmioty odgrywają role, nie zawsze drugoplanowe, w indywidualnych ludzkich historiach. Intymny, mały format obrazu przywodzi na myśl sposób obserwowania całego świata przez lupę, a następnie odwzorowywanie go jako swoistego osobistego mikrokosmosu. Użycie przez Maciejowskiego nasyconych, jak gdyby świeżo kupionych i wyciśniętych na płótno farb także niesie ze sobą przekaz o chęci pozostania bezstronnym, niemym obserwatorem codzienności.

Studia i dyplom na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Członek grupy Ładnie. W 2003 został laureatem nagrody Paszportu Polityki „za dowcip oraz nowatorskie wykorzystanie stylistyki mediów reklamy do opisu współczesnych obyczajów polskich". W epoce kryzysu narodowych symboli i znaków, na fali przemian w latach 90 postawił niezwykle dociekliwa i sugestywna diagnozę społeczeństwa posttotalitarnego (m.in. subkulturowego zjawiska dresiarzy), przyjmując postawę krytycznej afirmacji i zaangażowanego dystansu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.