Maria Łuszczkiewicz-Jastrzębska jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom na Wydziale Grafiki Warsztatowej w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza uzyskała w 1954 r. Była stypendystką rządu włoskiego w 1967 roku i rządu meksykańskiego w latach 1974 -75. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą a także, wielokrotnie, brała udział w licznych pokazach zbiorowych. Na wystawie przedstawi wybór rysunków i grafik oraz film/wywiad/dokument.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

130
Maria ŁUSZCZKIEWICZ-JASTRZĘBSKA

Szukanie równowagi II, 1984 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 10,5 x 11 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Szukanie równowagi II 6/30 Maria Jas 84.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Maria Łuszczkiewicz-Jastrzębska jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom na Wydziale Grafiki Warsztatowej w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza uzyskała w 1954 r. Była stypendystką rządu włoskiego w 1967 roku i rządu meksykańskiego w latach 1974 -75. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą a także, wielokrotnie, brała udział w licznych pokazach zbiorowych. Na wystawie przedstawi wybór rysunków i grafik oraz film/wywiad/dokument.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.