Najciekawsze czasopismo polskie 20-lecia międzywojennego poświęcone sztuce dawnej i współczesnej. Zawiera liczne artykuły monograficzne poświęcone dorobkowi poszczególnych twórców, muzealnictwu, omówienia wystaw, kronikę arty­styczną. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Woluminy oprawione w niebieskie, niejednolite płótno. W tomach I, V, VI, VIII i X zachowane oryg. okładki broszurowe. Zachowane oryginalne ryciny jak w wykazie. R. 1: X 1924-IX 1925. S. VII, [1], 583 [1]. R. 2: X 1925-IX 1926. s. VII, [1], 511, [1]. R. 3: X 1926-IX 1927. s. VI, [2], 467, [1]. Na tablicach dwa oryginalne drzeworyty" Wacława Wąsowicza "Głowa Hucułki" i Wojciecha Weissa "Kopy zboża". R. 4: X 1927­IX 1928. s. V, [3], 451, [1]. R. 5: 1929. s. 447. Oryginalna grafika T. Cieślewskiego syna, "Baptysterium we Florencji". R. 6: 1930. s.VI, [2], 463, [1]. R. 7: 1931. s. VI, [2], 481, [1]. Dwa oryginalne drzeworyty Władysława Skoczylasa "Motyw ze starej Warszawy" (czarną i brązo­wą farbą). R. 8: 1932. s. VII, [1], s. 367, [1]. R. 10: 1934. s. VI, [2], 487, [1]. Komplet stanowiło 10 roczników; brak tomu IX.

54
Sztuki Piękne

Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu, 1924-1934 Kraków i Warszawa. Wyd. Polski Instytutu Sztuk Pięknych, pod red. W. Jarockiego.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Najciekawsze czasopismo polskie 20-lecia międzywojennego poświęcone sztuce dawnej i współczesnej. Zawiera liczne artykuły monograficzne poświęcone dorobkowi poszczególnych twórców, muzealnictwu, omówienia wystaw, kronikę arty­styczną. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Woluminy oprawione w niebieskie, niejednolite płótno. W tomach I, V, VI, VIII i X zachowane oryg. okładki broszurowe. Zachowane oryginalne ryciny jak w wykazie. R. 1: X 1924-IX 1925. S. VII, [1], 583 [1]. R. 2: X 1925-IX 1926. s. VII, [1], 511, [1]. R. 3: X 1926-IX 1927. s. VI, [2], 467, [1]. Na tablicach dwa oryginalne drzeworyty" Wacława Wąsowicza "Głowa Hucułki" i Wojciecha Weissa "Kopy zboża". R. 4: X 1927­IX 1928. s. V, [3], 451, [1]. R. 5: 1929. s. 447. Oryginalna grafika T. Cieślewskiego syna, "Baptysterium we Florencji". R. 6: 1930. s.VI, [2], 463, [1]. R. 7: 1931. s. VI, [2], 481, [1]. Dwa oryginalne drzeworyty Władysława Skoczylasa "Motyw ze starej Warszawy" (czarną i brązo­wą farbą). R. 8: 1932. s. VII, [1], s. 367, [1]. R. 10: 1934. s. VI, [2], 487, [1]. Komplet stanowiło 10 roczników; brak tomu IX.