020
Franciszek STAROWIEYSKI (1930 Bratkówka k. Krosna - 2009 Warszawa)

Szkice postaci

ołówek, papier; 21 x 29,5 cm;
na odwrocie pieczęć okrągła z napisem w otoku: z rysunków Franciszka Starowieyskiego oraz inicjałem wiązanym artysty w środku oraz z podpisem Teresy Starowieyskiej;
szkic wykonany na Liście kandydatów na członków założycieli Stowarzyszenia Kultury Polskiej z wymienionymi nazwiskami m.in.: Jadwigi Staniszkis, Magdaleny Abakanowicz, Gustawa Holoubka, Zbigniewa Wodeckeigo, Jana Englerta, Krzysztofa Krauzego, i innych.

Zobacz katalog

Pragaleria

5. Aukcja Malarstwa i Designu

28.08.2019

19:30

Cena wywoławcza: 100 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie