Rysunek, będący niewątpliwie autentyczną pracą Jana Matejki, jest swobodnym szkicem kompozycyjnym do zamierzonego, ale nie zrealizowanego obrazu. Umieszczony na nim napis, określający temat jako "Szalony książę grający", nasuwa ostrożne przypuszczenie, że może tu chodzić o Jana II Szalonego (1435-1504) ostatniego z Piastów głogowsko-żagańskich, zwanego też Złym, Dzikim, Okrutnym. Matejko interesował się historią Śląska (np. Wyjazd Henryka Pobożnego w Legnicy; 1865) i mogły go zainspirować burzliwe dzieje Szalonego Księcia. To jednak tylko domysły, nic bliższego nie jest nam wiadome. Pewne jest jednak, że istniały i inne rysunki, określone analogicznie, jako szkice do "Szalonego księcia grającego". Cztery takie prace znajdowały się mianowicie w kolekcji Edwarda Rejchera i są wymienione w katalogu jego zbiorów, przy czym jeden z tych rysunków jest tam reprodukowany. (patrz: Katalog zbiorów Edwarda Rejchera [Wiedeń] MCMXVIII, s. 12; Album II "Szkice do wielkich obrazów"; il. na s. nlb.). Miejsce ich przechowywania obecnie nie jest znane.

20
Jan MATEJKO (1838 Kraków - 1893 Kraków)

SZKIC WIELOPOSTACIOWEJ KOMPOZYCJI ORAZ SZKIC POSTACI LEŻĄCEGO MĘŻCZYZNY, 1868

ołówek, papier
20,8 x 16,8 cm
sygn. po prawej: JM [monogram wiązany] | 1868 rp.-
niżej napis: do Szalonego Xcia | grającego

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Rysunek, będący niewątpliwie autentyczną pracą Jana Matejki, jest swobodnym szkicem kompozycyjnym do zamierzonego, ale nie zrealizowanego obrazu. Umieszczony na nim napis, określający temat jako "Szalony książę grający", nasuwa ostrożne przypuszczenie, że może tu chodzić o Jana II Szalonego (1435-1504) ostatniego z Piastów głogowsko-żagańskich, zwanego też Złym, Dzikim, Okrutnym. Matejko interesował się historią Śląska (np. Wyjazd Henryka Pobożnego w Legnicy; 1865) i mogły go zainspirować burzliwe dzieje Szalonego Księcia. To jednak tylko domysły, nic bliższego nie jest nam wiadome. Pewne jest jednak, że istniały i inne rysunki, określone analogicznie, jako szkice do "Szalonego księcia grającego". Cztery takie prace znajdowały się mianowicie w kolekcji Edwarda Rejchera i są wymienione w katalogu jego zbiorów, przy czym jeden z tych rysunków jest tam reprodukowany. (patrz: Katalog zbiorów Edwarda Rejchera [Wiedeń] MCMXVIII, s. 12; Album II "Szkice do wielkich obrazów"; il. na s. nlb.). Miejsce ich przechowywania obecnie nie jest znane.