OPINIE:
autentyczność pracy skonsultowana z dr. Lechem Stangretem

„Teczka z rysunkami towarzyszyła Kantorowi wszędzie. Rysowanie nie wymaga specjalnego miejsca i środków. W przypadku Kantora często był to flamaster i kartka papieru. Zdaniem Kantora w twórczości cenne jest to, co żywe i zmienne, to, co trwa, a nie już powstało. Rysunek spełnia ten wymóg w szczególny sposób – zachowując świeżość szkicu, materializacja idea jest przy tym niewątpliwie dziełem artystycznie ukończonym. Zwykle definiowany jako pierwsza notatka, intymna wypowiedź artysty, jest rodzajem archiwum idei, zapisanych w sposób czytelny dla widza”.

Anna Saciuk-Gąsowska

W 1939 roku ukończył ASP w Krakowie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej awangardy artystycznej doby powojennej, a przede wszystkim twórcą polskiego teatru awangardowego eksperymentalnego teatru podziemnego, a od 1956 teatru Cricot 2 w Krakowie. Był współzałożycielem i członkiem Grupy Plastyków Nowoczesnych w 1945 roku. W 1955 odbył podróż do Paryża, gdzie zetknął się z najnowszymi tendencjami w sztuce światowej. W jego twórczości główną formą wypowiedzi artystycznej było malarstwo abstrakcyjne, zwłaszcza typu informel, zajmował się także grafiką; aranżował happeningi, zajmował się scenografią i filmem. Prowadził działalność pedagogiczną: w 1948 i 1968 roku w ASP w Krakowie i w 1961 w akademii w Hamburgu. Laureat m.in. nagrody Fundacji im. Goethego w 1978 w Szwajcarii.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

061
Tadeusz KANTOR (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)

Szkic postaci scenicznej

collage, tusz/papier, piórko, 27,5 x 19 cm (w świetle passe-partout)

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

14.09.2021

19:00

Sprzedane 10 000 zł (12 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 16 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPINIE:
autentyczność pracy skonsultowana z dr. Lechem Stangretem

„Teczka z rysunkami towarzyszyła Kantorowi wszędzie. Rysowanie nie wymaga specjalnego miejsca i środków. W przypadku Kantora często był to flamaster i kartka papieru. Zdaniem Kantora w twórczości cenne jest to, co żywe i zmienne, to, co trwa, a nie już powstało. Rysunek spełnia ten wymóg w szczególny sposób – zachowując świeżość szkicu, materializacja idea jest przy tym niewątpliwie dziełem artystycznie ukończonym. Zwykle definiowany jako pierwsza notatka, intymna wypowiedź artysty, jest rodzajem archiwum idei, zapisanych w sposób czytelny dla widza”.

Anna Saciuk-Gąsowska

W 1939 roku ukończył ASP w Krakowie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej awangardy artystycznej doby powojennej, a przede wszystkim twórcą polskiego teatru awangardowego eksperymentalnego teatru podziemnego, a od 1956 teatru Cricot 2 w Krakowie. Był współzałożycielem i członkiem Grupy Plastyków Nowoczesnych w 1945 roku. W 1955 odbył podróż do Paryża, gdzie zetknął się z najnowszymi tendencjami w sztuce światowej. W jego twórczości główną formą wypowiedzi artystycznej było malarstwo abstrakcyjne, zwłaszcza typu informel, zajmował się także grafiką; aranżował happeningi, zajmował się scenografią i filmem. Prowadził działalność pedagogiczną: w 1948 i 1968 roku w ASP w Krakowie i w 1961 w akademii w Hamburgu. Laureat m.in. nagrody Fundacji im. Goethego w 1978 w Szwajcarii.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.