PROWENIENCJA:
- kolekcja dr Wiesława Zadęckiego,

OPIS PRACY: Sztuka monumentalna odegrała dużą rolę w twórczości Józefa Mehoffera. Od 1892 roku artysta pracował nad koncepcją polichromii, która miała ozdobić tryforia w północnych przęsłach prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie. Do projektu malarz podchodził tak, jak do wszystkich swoich dzieł monumentalnych - ostateczny karton poprzedzał wieloma szkicami kompozycyjnymi i studiami poszczególnych elementów. Rozwój koncepcji Józefa Mehoffera można w tym przypadku prześledzić dzięki jego rysunkom oraz zapiskom umieszczanym w Dzienniku. Prezentowana praca stanowi podwójny szkic do wizerunku Matki Bożej, głównej bohaterki sceny “uczczenia Najświętszej Panny” przez postaci historyczne i współczesne. Rysunek prowadzony jest silną, pewną kreską charakterystyczną dla twórczości Mehoffera i skupia się na pozie i rysach twarzy Marii, pomijając jeszcze kwestie kostiumologiczne, które artysta rozwinął w kolejnych szkicach, m.in. w znajdującym się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie kartonie “Matka Boża Królowa Polski”. Projekt polichromii tryforiów ostatecznie nie został zrealizowany.

03
Józef MEHOFFER (1869 Ropczyce k. Lwowa - 1946 Wadowice)

Szkic postaci Matki Bożej do polichromii tryforiów w kościele Mariackim w Krakowie, 1892-1895

pastel, kredka, papier, 57 x 44 cm, opisany l.d.: „Tryforia Marjacka | Kraków”.
Praca jest oprawiona.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PROWENIENCJA:
- kolekcja dr Wiesława Zadęckiego,

OPIS PRACY: Sztuka monumentalna odegrała dużą rolę w twórczości Józefa Mehoffera. Od 1892 roku artysta pracował nad koncepcją polichromii, która miała ozdobić tryforia w północnych przęsłach prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie. Do projektu malarz podchodził tak, jak do wszystkich swoich dzieł monumentalnych - ostateczny karton poprzedzał wieloma szkicami kompozycyjnymi i studiami poszczególnych elementów. Rozwój koncepcji Józefa Mehoffera można w tym przypadku prześledzić dzięki jego rysunkom oraz zapiskom umieszczanym w Dzienniku. Prezentowana praca stanowi podwójny szkic do wizerunku Matki Bożej, głównej bohaterki sceny “uczczenia Najświętszej Panny” przez postaci historyczne i współczesne. Rysunek prowadzony jest silną, pewną kreską charakterystyczną dla twórczości Mehoffera i skupia się na pozie i rysach twarzy Marii, pomijając jeszcze kwestie kostiumologiczne, które artysta rozwinął w kolejnych szkicach, m.in. w znajdującym się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie kartonie “Matka Boża Królowa Polski”. Projekt polichromii tryforiów ostatecznie nie został zrealizowany.