Początkowo uczył się w Szkole Rysunkowej, tzw. Montwiłłowskiej w Wilnie, od 1905 roku studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W latach 1907-11 studiował w krakowskiej akademii u Ferdynanda Ruszczyca, Józefa Unierzyskiego, Wojciecha Weissa. Po ukończeniu studiów osiadł w Zakopanem, gdzie miał pracownię przy ul. Kościeliskiej. Uprawiał taternictwo, był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Górskiego Pogotowia Ratunkowego. W latach 1912-14 przebywał na kuracji na Korsyce oraz w Warszawie (chorował na gruźlicę). Posługiwał się techniką olejną oraz akwarelą. Tematykę jego prac stanowiły pejzaże, studia portretowe oraz kwiaty. Wystawiał w warszawskiej Zachęcie (1914-1915). Tam też odbyła się pośmiertna wystawa artysty, na której pokazano 240 jego prac. Niemal cały dorobek twórczy Małachowskiego, przewieziony do Warszawy po wybuchu II wojny przez wysiedloną z Zakopanego żonę artysty, uległ zniszczeniu podczas powstania warszawskiego.

21
Jan MAŁACHOWSKI (1886 Sycze (Ziemia Grodzieńska) - 1917 Zakopane)

SZKIC PORTRETOWY, 1911

Olej, tektura, 27 x 22 cm
Na odwrociu dwie nalepki. Pierwsza z napisem piórem: 28. Szkic portretowy - olejno. 1911 r. malował Jan Małachowski. Druga z pieczęcią: JAN MAŁACHOWSKI ZE SPUŚCIZNY POŚMIERTNEJ, napisem piórem: Helena Małachowskai odciskiem w laku herbu Nałęcz.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Początkowo uczył się w Szkole Rysunkowej, tzw. Montwiłłowskiej w Wilnie, od 1905 roku studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W latach 1907-11 studiował w krakowskiej akademii u Ferdynanda Ruszczyca, Józefa Unierzyskiego, Wojciecha Weissa. Po ukończeniu studiów osiadł w Zakopanem, gdzie miał pracownię przy ul. Kościeliskiej. Uprawiał taternictwo, był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Górskiego Pogotowia Ratunkowego. W latach 1912-14 przebywał na kuracji na Korsyce oraz w Warszawie (chorował na gruźlicę). Posługiwał się techniką olejną oraz akwarelą. Tematykę jego prac stanowiły pejzaże, studia portretowe oraz kwiaty. Wystawiał w warszawskiej Zachęcie (1914-1915). Tam też odbyła się pośmiertna wystawa artysty, na której pokazano 240 jego prac. Niemal cały dorobek twórczy Małachowskiego, przewieziony do Warszawy po wybuchu II wojny przez wysiedloną z Zakopanego żonę artysty, uległ zniszczeniu podczas powstania warszawskiego.