032
Dariusz KALETA (ur. 1960)

Szkic kobiety

kredka, papier; 22,8 x 18 cm;
sygn. p. d.: Dariuss

Zobacz katalog

Warszawski Dom Aukcyjny

Aukcja 25 artystów

12.09.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 100 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite