w stylu barokowych mebli gdańskich o konstrukcji wieńcowej, o prostych bokach i dwuskrzydłowym froncie, zwieńczona bogato
profilowanym, wypiętrzonym po środku gzymsem, wsparta na szerokim wieńcu dolnym, umieszczonym na pięciu toczonych nogach, dekorowana rze¼bionymi, ażurowymi liśćmi akantu, uskrzydlonymi główkami aniołów. Gzyms wieńczący z ażurowym kartuszem po
środku, na którym postać rycerza, z zawieszoną powyżej koroną podtrzymywaną przez dwa putta. Plecy, boki i skrzydła drzwi ramowo-płycinowe. Skrzydła drzwi ujęte i podzielone pilastrami, zakończonymi korynckimi kapitelami, wspartymi na prostopadłościennych cokołach. Na bokach, skrzydłach drzwi i wieńcu dolnym poduchy o geometrycznych kształtach, ujętych profilowanymi listwami; na skrzydłach drzwi zbliżonymi do owalu, na bokach prostokątne, a na przedniej ściance cokołu prostokątne, trójkątnie zakończone na bokach. Poduchy skrzydeł drzwi w narożach dekorowane liśćmi akantu.

Forma i dekoracja typowa dla ziem północno-zachodniej Polski; zbliżona do barokowych mebli gdańskich, których wzory oddziaływały na inne pobliskie ośrodki.

807
Szafa sieniowa

Konstrukcja - dębina, brzoza; fornir - dębina;
233,3 x 215 x 95 cm
Europa Środkowa, Pomorze Zachodnie (?), ok. poł. XVIII w.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

w stylu barokowych mebli gdańskich o konstrukcji wieńcowej, o prostych bokach i dwuskrzydłowym froncie, zwieńczona bogato
profilowanym, wypiętrzonym po środku gzymsem, wsparta na szerokim wieńcu dolnym, umieszczonym na pięciu toczonych nogach, dekorowana rze¼bionymi, ażurowymi liśćmi akantu, uskrzydlonymi główkami aniołów. Gzyms wieńczący z ażurowym kartuszem po
środku, na którym postać rycerza, z zawieszoną powyżej koroną podtrzymywaną przez dwa putta. Plecy, boki i skrzydła drzwi ramowo-płycinowe. Skrzydła drzwi ujęte i podzielone pilastrami, zakończonymi korynckimi kapitelami, wspartymi na prostopadłościennych cokołach. Na bokach, skrzydłach drzwi i wieńcu dolnym poduchy o geometrycznych kształtach, ujętych profilowanymi listwami; na skrzydłach drzwi zbliżonymi do owalu, na bokach prostokątne, a na przedniej ściance cokołu prostokątne, trójkątnie zakończone na bokach. Poduchy skrzydeł drzwi w narożach dekorowane liśćmi akantu.

Forma i dekoracja typowa dla ziem północno-zachodniej Polski; zbliżona do barokowych mebli gdańskich, których wzory oddziaływały na inne pobliskie ośrodki.