Rękojeść zamknięta, oprawa stalowa. Jelec krzyżowo - kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, ze smukłymi, owalnie zakończonymi wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku głowni. Do przedniego ramienia umocowany pod kątem prostym kabłąk, łukiem dochodzący do głowicy. Kabłąk spłaszczony na końcu, z otworem na trzpień i zamocowaną na nim nakrętką. Długi, sięgający jelca i przykrywający nakrętkę na trzpieniu kapturek, mocowany od góry śrubą do spłaszczonej części kabłąka. Dołem mocowany wystającym sztyftem do tylnego ramienia jelca. Trzon rękojeści z litego drewna, z czternastoma poprzecznymi karbowaniami, lekko pochylony ku przodowi. Między jelcami a nasadą głowni skórzana podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną, średniej szerokości bruzdę. Szlif bruzdy od nasady do początku długiego, obosiecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. Na grzbiecie, pod nasadą, bity numer szabli 4096 oraz znak puncy odbiorowej, litera C w okręgu inż. Władysława Sinołęckiego. Na płazie wewnętrznym, pod nasadą, znak wytwórni A. MANN/WARSZAWA. Pochwa stalowa, polerowana, z jedną ryfką, składającą się z pierścienia z ogniwkiem i ruchomego koluszka od strony grzbietowej. Gładka szyjka z dławikiem blokującym wędzidła, mocowana dwoma nitami po zewnętrznej i wewnętrznej stronie płaszcza pochwy, zakończonej asymetryczną ostrogą. Na jej zewnętrznej stronie powtórzony nr 4096, na wewnętrznej znak puncy odbiorczej - litera C w okręgu.

Szabla pochodzi z pierwszej umowy na dostawę szabel, zawartej z Głównym Urzędem Zaopatrzenia Armii, dnia 23 lipca 1920 r. Dotyczyła szabel szeregowych kawalerii wz 1921. Wyżej opisana szabla przyjęta na stan armii 25 stycznia 1921 r. przez inspektora inż. Władysława Sinołęckiego.

60
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1921

dł. całk. w pochwie 1010 mm, dł. szabli 936 mm, dł. głowni 791 mm, szer. głowni u nasady 37 mm, gr. grzbietu nasady 5 mm, krzywizna głowni 35 mm, masa 1030 g, masa w pochwie 1660 g

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Rękojeść zamknięta, oprawa stalowa. Jelec krzyżowo - kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, ze smukłymi, owalnie zakończonymi wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku głowni. Do przedniego ramienia umocowany pod kątem prostym kabłąk, łukiem dochodzący do głowicy. Kabłąk spłaszczony na końcu, z otworem na trzpień i zamocowaną na nim nakrętką. Długi, sięgający jelca i przykrywający nakrętkę na trzpieniu kapturek, mocowany od góry śrubą do spłaszczonej części kabłąka. Dołem mocowany wystającym sztyftem do tylnego ramienia jelca. Trzon rękojeści z litego drewna, z czternastoma poprzecznymi karbowaniami, lekko pochylony ku przodowi. Między jelcami a nasadą głowni skórzana podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną, średniej szerokości bruzdę. Szlif bruzdy od nasady do początku długiego, obosiecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. Na grzbiecie, pod nasadą, bity numer szabli 4096 oraz znak puncy odbiorowej, litera C w okręgu inż. Władysława Sinołęckiego. Na płazie wewnętrznym, pod nasadą, znak wytwórni A. MANN/WARSZAWA. Pochwa stalowa, polerowana, z jedną ryfką, składającą się z pierścienia z ogniwkiem i ruchomego koluszka od strony grzbietowej. Gładka szyjka z dławikiem blokującym wędzidła, mocowana dwoma nitami po zewnętrznej i wewnętrznej stronie płaszcza pochwy, zakończonej asymetryczną ostrogą. Na jej zewnętrznej stronie powtórzony nr 4096, na wewnętrznej znak puncy odbiorczej - litera C w okręgu.

Szabla pochodzi z pierwszej umowy na dostawę szabel, zawartej z Głównym Urzędem Zaopatrzenia Armii, dnia 23 lipca 1920 r. Dotyczyła szabel szeregowych kawalerii wz 1921. Wyżej opisana szabla przyjęta na stan armii 25 stycznia 1921 r. przez inspektora inż. Władysława Sinołęckiego.