Proweniencja:
– Kolekcja prywatna Warszawa.
– Depozyt muzealny w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, na ekspozycji stałej.
- Depozyt muzealny w Muzeum Narodowym w Warszawie (3 VI 1949 – 9 II 1959).

Obraz wzmiankowany i reprodukowany w:
– Malarstwo polskie XIX w. Wystawa stała w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze [katalog], red. Roman Kochanowicz, Leszek Nowaliński, Magdalena Bral, Opinogóra 2016, s. 12-13 [mylnie podane wymiary obrazu: 91 x 134,5 cm];
– Pocztówka, nakł. T.M. Warszawa, pocz. XX w.

Bibliografia:
– Od redakcji, „Tygodnik Ilustrowany“ 1898, I półrocze, s. 68;
– Nasze ryciny, „Tygodnik Ilustrowany“ 1898, II półrocze, nr 39, s. 773, il. na s. 766 [wg rys. K. Alchimowicza rytował Andrzej Zajkowski];
- „Biesiada Literacka“ 1901, I półrocze, il. s. 210.

Historia powstania Świtezianki, obrazu inspirowanego balladą Adama Mickiewicza o tym samym tytule, rozpoczyna się w roku 1898, kiedy to – w związku ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin poety – redakcja „Tygodnika Ilustrowanego“ ogłosiła konkurs na ilustracje do jego utworów. Do jury konkursu zostali zaproszeni znani malarze – Wojciech Gerson, Julian Maszyński oraz Leopold Wasilkowski.
Po przejrzeniu 47 nadesłanych „utworów rysunkowych lub malowanych en grisail, jury jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę Świteziance, „dużemu kartonowi“ autorstwa Kazimierza Alchimowicza. „Tygodnik Ilustrowany“ zamieścił następnie drzeworytniczą reprodukcję i omówienie nagrodzonej pracy, charakteryzując ją „jako rzecz bardzo wybitną pod względem kompozycji i wykonania“. Dalsze losy tego nagrodzonego rysunku nie są dziś znane. Jego kompozycję powtórzył artysta dwa lata później w oferowanym, dużym obrazie olejnym. W grudniu 1900 roku, ledwie ukończona Świtezianka została pokazana na wystawie uświetniającej uroczystość otwarcia nowego gmachu warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Znana jest także mniejsza wersja Świtezianki (81 x 111 cm) wystawiona w Domu Aukcyjnym Agra-Art 18 III 2012 oraz olejne studium do tej nastrojowej, efektownej malarskiej realizacji sprzedane na aukcji Agra-Art 8 XII 2019 r.

Zapomniał strzelec o swej dziewczynie,
Przysięgą pogardził świętą,
Na zgubę oślep bieży w głębinie,
Nową zwabiony ponętą.
Bieży i patrzy, patrzy i bieży;
Niesie go wodne przestworze,
Już z dala suchych odbiegł wybrzeży,
Na średnim igra jeziorze.
Adam Mickiewicz, Świtezianka (fragment)

19
Kazimierz ALCHIMOWICZ (1840-1916)

ŚWITEZIANKA, 1900

olej, płótno dublowane
164,5 x 231 cm
sygn. p.d.: K. Alchimowicz | 1900 Warszawa
na odwrocie nalepki papierowe (druk, tusz): – Alchimowicz; – 220;
– [przekreślona:] MUZEUM NARODOWE | W WARSZAWIE | 1847 24; – SI2
Obraz po konserwacji.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Proweniencja:
– Kolekcja prywatna Warszawa.
– Depozyt muzealny w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, na ekspozycji stałej.
- Depozyt muzealny w Muzeum Narodowym w Warszawie (3 VI 1949 – 9 II 1959).

Obraz wzmiankowany i reprodukowany w:
– Malarstwo polskie XIX w. Wystawa stała w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze [katalog], red. Roman Kochanowicz, Leszek Nowaliński, Magdalena Bral, Opinogóra 2016, s. 12-13 [mylnie podane wymiary obrazu: 91 x 134,5 cm];
– Pocztówka, nakł. T.M. Warszawa, pocz. XX w.

Bibliografia:
– Od redakcji, „Tygodnik Ilustrowany“ 1898, I półrocze, s. 68;
– Nasze ryciny, „Tygodnik Ilustrowany“ 1898, II półrocze, nr 39, s. 773, il. na s. 766 [wg rys. K. Alchimowicza rytował Andrzej Zajkowski];
- „Biesiada Literacka“ 1901, I półrocze, il. s. 210.

Historia powstania Świtezianki, obrazu inspirowanego balladą Adama Mickiewicza o tym samym tytule, rozpoczyna się w roku 1898, kiedy to – w związku ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin poety – redakcja „Tygodnika Ilustrowanego“ ogłosiła konkurs na ilustracje do jego utworów. Do jury konkursu zostali zaproszeni znani malarze – Wojciech Gerson, Julian Maszyński oraz Leopold Wasilkowski.
Po przejrzeniu 47 nadesłanych „utworów rysunkowych lub malowanych en grisail, jury jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę Świteziance, „dużemu kartonowi“ autorstwa Kazimierza Alchimowicza. „Tygodnik Ilustrowany“ zamieścił następnie drzeworytniczą reprodukcję i omówienie nagrodzonej pracy, charakteryzując ją „jako rzecz bardzo wybitną pod względem kompozycji i wykonania“. Dalsze losy tego nagrodzonego rysunku nie są dziś znane. Jego kompozycję powtórzył artysta dwa lata później w oferowanym, dużym obrazie olejnym. W grudniu 1900 roku, ledwie ukończona Świtezianka została pokazana na wystawie uświetniającej uroczystość otwarcia nowego gmachu warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Znana jest także mniejsza wersja Świtezianki (81 x 111 cm) wystawiona w Domu Aukcyjnym Agra-Art 18 III 2012 oraz olejne studium do tej nastrojowej, efektownej malarskiej realizacji sprzedane na aukcji Agra-Art 8 XII 2019 r.

Zapomniał strzelec o swej dziewczynie,
Przysięgą pogardził świętą,
Na zgubę oślep bieży w głębinie,
Nową zwabiony ponętą.
Bieży i patrzy, patrzy i bieży;
Niesie go wodne przestworze,
Już z dala suchych odbiegł wybrzeży,
Na średnim igra jeziorze.
Adam Mickiewicz, Świtezianka (fragment)