W latach 1980-1985 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. W latach 1983-90 współtworzył poznańską grupę artystyczną Koło Klipsa. Knaflewski już w kilka miesięcy po rozwiązaniu się Koła Klipsa, miał swoją wystawę indywidualną. Było to w roku 1991, w poznańskiej galerii Obraz. Od tego czasu Knaflewski sygnuje swoje dzieła i wystawy całkiem czytelnym kryptonimem: Knaf. Obecnie jest pedagogiem w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W sztuce zajmuje się instalacją, fotografią, obiektami akustycznymi. Prace artystyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych m.in. w Galerie Kubus, Hannover, Galerie Atelier 340, Bruksela, Galerie X Art Space, Ateny, Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań, Galerii Wschodnia, Łódź, Galerii BWA, Słupsk, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

85
Leszek KNAFLEWSKI (1960-2014)

Świnka

kredka/papier, 30 x 41,8 cm
sygnowany p.d.: 'KNAF' i l.g.: 'monogram wiązany''
na odwrociu opisany : 'rys 2'

LITERATURA:
- Porównaj: Frofenia. Leszek Knaflewski, rysunki 1983-1990, red. Leszek Knaflewski, Honza Zamojski, tekst Waldemar Baraniewski, Poznań 2013, s. 93

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1980-1985 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. W latach 1983-90 współtworzył poznańską grupę artystyczną Koło Klipsa. Knaflewski już w kilka miesięcy po rozwiązaniu się Koła Klipsa, miał swoją wystawę indywidualną. Było to w roku 1991, w poznańskiej galerii Obraz. Od tego czasu Knaflewski sygnuje swoje dzieła i wystawy całkiem czytelnym kryptonimem: Knaf. Obecnie jest pedagogiem w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W sztuce zajmuje się instalacją, fotografią, obiektami akustycznymi. Prace artystyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych m.in. w Galerie Kubus, Hannover, Galerie Atelier 340, Bruksela, Galerie X Art Space, Ateny, Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań, Galerii Wschodnia, Łódź, Galerii BWA, Słupsk, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.