Manufaktura założona została w roku 1807 na Wołyniu przez Józefa Czartoryskiego, właściciela pobliskiej manufaktury w Korcu. Do roku 1832 produkowała wyłącznie wyroby fajansowe. Od roku 1810 manufaktura dzierżawiona była przez Henryka Lubomirskiego. W roku 1850 przeszła na własność Teresy Lubomirskiej i jej syna. Wyroby z Horodnicy odznaczały się zawsze wysoką jakością, nie ustępującą Baranówce - fajanse projektowane były np. w stylu Wedgewooda, a dekoracja wielu naczyń wzorowana była na motywach stosowanych w Korcu i Baranówce. Intensywna produkcja porcelany rozpoczęła się po przejęciu zakładu przez Wacława Rulikowskiego. Pożar w fabryce (w 1863 lub około 1880 roku) spowodował przejściowe kłopoty. Manufaktura należała w późniejszym okresie do Gripariego i Giżyckiego, a dzierżawiona była przez A. Susmanna, który w latach 1882-1917 wprowadził produkcję masową oraz dekorację kalkomanią i drukiem. Po roku 1917 została znacjonalizowana, a produkcję wznowiono w latach 1923-24, kiedy otrzymała nazwę Horodnicka Manufaktura Porcelany im. Kominternu. Do II wojny produkowano, poza wyrobami masowymi, także statuetki według modeli R. Marczuk oraz J. Gawryliuka. Wytwórnia działa do dziś, po wojnie była jedną z najważniejszych radzieckich i ukraińskich fabryk porcelany. Prezentowana na naszej aukcji figurka świniarki występuje jeszcze w jednym wariancie kolorystycznym (z żółtą chustką na głowie) oraz w wersji biskwitowej.

58
ŚWINIARKA, Horodnica, 1930-34

Porcelana, malatury naszkliwne; wys. 23,5 cm
Sygnowana kobaltem naszkliwnie: w półokręgu: sierp i młot, pod nim owal, w którym słabo czytelny napis: ГОРОДНИЦКИЙ | ИМ. КОМИНТЕРНА | ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД |w prostokącie cyfra: 2
Stan zachowania: odprysk na uszku jednego z prosiąt.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Manufaktura założona została w roku 1807 na Wołyniu przez Józefa Czartoryskiego, właściciela pobliskiej manufaktury w Korcu. Do roku 1832 produkowała wyłącznie wyroby fajansowe. Od roku 1810 manufaktura dzierżawiona była przez Henryka Lubomirskiego. W roku 1850 przeszła na własność Teresy Lubomirskiej i jej syna. Wyroby z Horodnicy odznaczały się zawsze wysoką jakością, nie ustępującą Baranówce - fajanse projektowane były np. w stylu Wedgewooda, a dekoracja wielu naczyń wzorowana była na motywach stosowanych w Korcu i Baranówce. Intensywna produkcja porcelany rozpoczęła się po przejęciu zakładu przez Wacława Rulikowskiego. Pożar w fabryce (w 1863 lub około 1880 roku) spowodował przejściowe kłopoty. Manufaktura należała w późniejszym okresie do Gripariego i Giżyckiego, a dzierżawiona była przez A. Susmanna, który w latach 1882-1917 wprowadził produkcję masową oraz dekorację kalkomanią i drukiem. Po roku 1917 została znacjonalizowana, a produkcję wznowiono w latach 1923-24, kiedy otrzymała nazwę Horodnicka Manufaktura Porcelany im. Kominternu. Do II wojny produkowano, poza wyrobami masowymi, także statuetki według modeli R. Marczuk oraz J. Gawryliuka. Wytwórnia działa do dziś, po wojnie była jedną z najważniejszych radzieckich i ukraińskich fabryk porcelany. Prezentowana na naszej aukcji figurka świniarki występuje jeszcze w jednym wariancie kolorystycznym (z żółtą chustką na głowie) oraz w wersji biskwitowej.