POCHODZENIE:
Maria Lubomirska Benedyktowa Tyszkiewiczowa
Maria Tyszkiewiczówna Madeyska
kolekcja spadkobierców rodziny Tyszkiewiczów

LITERATURA:
Hollstein 212
Bartsch 102 - stan „c” (3/9)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

020
Albrecht DÜRER (Norymberga 1471 - Norymberga 1528)

Święta rodzina z trzema zajączkami , około1497

drzeworyt/papier, 38,5 x 28 cm (arkusz)
filigran: Meder 148 (krzyż na trójgórze), sygnowana monogramem wiązanym na klocku u dołu kompozycji: 'AD'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Sprzedane 45 000 zł (54 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 30 000 - 40 000 zł

POCHODZENIE:
Maria Lubomirska Benedyktowa Tyszkiewiczowa
Maria Tyszkiewiczówna Madeyska
kolekcja spadkobierców rodziny Tyszkiewiczów

LITERATURA:
Hollstein 212
Bartsch 102 - stan „c” (3/9)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.