Emaliowo lśniący, niewielki, malowany na blasze obraz przedstawia żyjącą w XIII wieku św. Elżbietę Węgierską. Malarskie cechy wskazują na pokrewieństwo tej sztuki z ruchem Nazareńczyków. W sposobie ujęcia uderza podobieństwo do mistrzów malarstwa włoskiego renesansu - Perugina, czy jego ucznia Rafaela.
Święta Elżbieta Węgierska reprezentowała spotykany w średniowieczu typ świętej - królowej rezygnującej z władzy i zbytku na rzecz troski o biednych i opuszczonych. Była ona córką króla Węgier Andrzeja II z dynastii Arpadów oraz Gertrudy Meran. Tylko pierwsze cztery lata spędziła w swojej ojczyźnie, zaś resztę niedługiego, bo 24-letniego życia w środkowych Niemczech - w Turyngii. Kobieta zawarła przepisany jej związek małżeński (z Ludwikiem IV Świętym, landgrafem Turyngii i palatynem saskim), w którym urodziło się troje dzieci. Para kochała się - mąż nie zabraniał żonie zajmować się ubogimi. W trosce o nią starał się jedynie powstrzymywać Elżbietę od zbyt ostrych form umartwiania się. Święta była obdarzona typem wrażliwości, który dziś może wydawać się nam szczególnie bliski i jest nazywany "wrażliwością społeczną". Jak wynika ze wspomnień towarzyszek życia, spisanych już po jej śmierci, Elżbieta "nie spożywała pokarmów, dopóki nie była pewna, że pochodzą z majątku i legalnych dóbr jej męża. Powstrzymując się od dóbr nabytych nielegalnie, starała się również dać zadośćuczynienie tym, którzy doświadczyli przemocy".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

71
nieznany, XVIII w. Malarz

Święta Elżbieta Węgierska

olej/blacha, 37 x 31,3 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Emaliowo lśniący, niewielki, malowany na blasze obraz przedstawia żyjącą w XIII wieku św. Elżbietę Węgierską. Malarskie cechy wskazują na pokrewieństwo tej sztuki z ruchem Nazareńczyków. W sposobie ujęcia uderza podobieństwo do mistrzów malarstwa włoskiego renesansu - Perugina, czy jego ucznia Rafaela.
Święta Elżbieta Węgierska reprezentowała spotykany w średniowieczu typ świętej - królowej rezygnującej z władzy i zbytku na rzecz troski o biednych i opuszczonych. Była ona córką króla Węgier Andrzeja II z dynastii Arpadów oraz Gertrudy Meran. Tylko pierwsze cztery lata spędziła w swojej ojczyźnie, zaś resztę niedługiego, bo 24-letniego życia w środkowych Niemczech - w Turyngii. Kobieta zawarła przepisany jej związek małżeński (z Ludwikiem IV Świętym, landgrafem Turyngii i palatynem saskim), w którym urodziło się troje dzieci. Para kochała się - mąż nie zabraniał żonie zajmować się ubogimi. W trosce o nią starał się jedynie powstrzymywać Elżbietę od zbyt ostrych form umartwiania się. Święta była obdarzona typem wrażliwości, który dziś może wydawać się nam szczególnie bliski i jest nazywany "wrażliwością społeczną". Jak wynika ze wspomnień towarzyszek życia, spisanych już po jej śmierci, Elżbieta "nie spożywała pokarmów, dopóki nie była pewna, że pochodzą z majątku i legalnych dóbr jej męża. Powstrzymując się od dóbr nabytych nielegalnie, starała się również dać zadośćuczynienie tym, którzy doświadczyli przemocy".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.