Praca pochodzi z książki „HENRYK SIEMIRADZKI” autorstwa Stanisława Lewandowskiego; Nakład i własność Gebethnera i Wolffa w Warszawie - G. GEBETHNER I SP. W KRAKOWIE 1904.

011
Henryk SIEMIRADZKI (1843 - 1902)

Świeczniki chrześcijaństwa

heliograwiura, papier; 22,5 x 42 cm (wymiar kompozycji), 34 x 52 cm (wymiar arkusza);
u dołu napis: ŚWIECZNIKI CHRZEŚCIJAŃSTWA;

Zobacz katalog

REMPEX

273 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

27.05.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 600 zł
Estymacja: 1 800 - 2 200 zł

Praca pochodzi z książki „HENRYK SIEMIRADZKI” autorstwa Stanisława Lewandowskiego; Nakład i własność Gebethnera i Wolffa w Warszawie - G. GEBETHNER I SP. W KRAKOWIE 1904.