140
Malarz nieokreślony, XIX w.

Św. Paweł

olej, płótno dublowane; 73 x 56 cm;
obraz po konserwacji.

Zobacz katalog

REMPEX

284. Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

08.09.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 2 200 zł
Estymacja: 2 500 - 3 000 zł