LITERATURA:
- Maciej Kasperski, Fetysz fitnessu, Wrocław 2017, s. 81 (il.)
- Maciej Kasperski, Patrzeć czy używać?, Żary 2010, s. 30-33

W ceramicznej twórczości Kasperskiego można zaobserwować charakterystyczne dla tej dyscypliny zagadnienia i problemy warsztatowe. Autor zainteresowany jest wykorzystaniem różnorodnych technik i faktur wynikających ze stosowania polew oraz szkliwienia. Ponadto niejednokrotnie wykonuje swoje prace w seriach, w obrębie których stosuje różnorodną kolorystykę i wykończenie, co pozwala na urozmaicenie artystycznych efektów i wprowadzenie czynnika różnicującego do zespołu analogicznych przedmiotów. Kasperski tworzy zarówno ceramiczne rzeźby, jak i przedmioty użytkowe. Bardzo ważnym dla artysty zagadnieniem jest status obiektów w życiu społecznym, pełnione przez nie funkcje oraz relacje nawiązujące się między nimi i ich użytkownikami. Interesuje go zjawisko fetyszyzacji, które powstaje w kontakcie człowieka z materią. Wynika to również z samej praktyki twórczej, która opiera się na ręcznym formowaniu materii. Dlatego też artysta - postulujący bliski kontakt ze sztuką - miał okazję tworzyć różnorodne przedmioty użytkowe, które obliczone były właśnie na dotyk. W pracach, które nie są obiektami użytkowymi, artysta stara się rekompensować wrażenia dotykowe wizualnie. Stosuje wówczas bogate efekty fakturowe, zachęcające do dotyku i zbliżenia z obiektem. Prezentowana w katalogu rzeźba należy do serii Simplex Vertical Coil, która wykonana została przez łączenie lepionych wałeczków. Powielenie obiektów w serii sprawia, że posiadają one status zarówno przedmiotów rzemieślniczych, jak i powodują skojarzenie z masową produkcją. Bogata faktura powoduje powstanie haptycznych wrażeń. Tytuł serii sam artysta opisuje następująco: „Tytuły SVC/SHC są nawiązaniem do zindustrializowanego i zinformatyzowanego świata, zdominowanego przez symbole, numery, parametry, w którym nawet praca ręczna poddaje się takim kategoryzacjom. (...) Atrakcyjność produktu wzrasta proporcjonalnie wraz ze zwiększającą się ilością tych oznakowań” (cyt. za: Maciej Kasperski. Patrzeć czy Używać?, Żary 2010, s. 32).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

34
Maciej KASPERSKI (1969 Ziębice - 2020)

"SVC 02", 2005 r.

glina szamotowa, 96 x 34 x 26 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

LITERATURA:
- Maciej Kasperski, Fetysz fitnessu, Wrocław 2017, s. 81 (il.)
- Maciej Kasperski, Patrzeć czy używać?, Żary 2010, s. 30-33

W ceramicznej twórczości Kasperskiego można zaobserwować charakterystyczne dla tej dyscypliny zagadnienia i problemy warsztatowe. Autor zainteresowany jest wykorzystaniem różnorodnych technik i faktur wynikających ze stosowania polew oraz szkliwienia. Ponadto niejednokrotnie wykonuje swoje prace w seriach, w obrębie których stosuje różnorodną kolorystykę i wykończenie, co pozwala na urozmaicenie artystycznych efektów i wprowadzenie czynnika różnicującego do zespołu analogicznych przedmiotów. Kasperski tworzy zarówno ceramiczne rzeźby, jak i przedmioty użytkowe. Bardzo ważnym dla artysty zagadnieniem jest status obiektów w życiu społecznym, pełnione przez nie funkcje oraz relacje nawiązujące się między nimi i ich użytkownikami. Interesuje go zjawisko fetyszyzacji, które powstaje w kontakcie człowieka z materią. Wynika to również z samej praktyki twórczej, która opiera się na ręcznym formowaniu materii. Dlatego też artysta - postulujący bliski kontakt ze sztuką - miał okazję tworzyć różnorodne przedmioty użytkowe, które obliczone były właśnie na dotyk. W pracach, które nie są obiektami użytkowymi, artysta stara się rekompensować wrażenia dotykowe wizualnie. Stosuje wówczas bogate efekty fakturowe, zachęcające do dotyku i zbliżenia z obiektem. Prezentowana w katalogu rzeźba należy do serii Simplex Vertical Coil, która wykonana została przez łączenie lepionych wałeczków. Powielenie obiektów w serii sprawia, że posiadają one status zarówno przedmiotów rzemieślniczych, jak i powodują skojarzenie z masową produkcją. Bogata faktura powoduje powstanie haptycznych wrażeń. Tytuł serii sam artysta opisuje następująco: „Tytuły SVC/SHC są nawiązaniem do zindustrializowanego i zinformatyzowanego świata, zdominowanego przez symbole, numery, parametry, w którym nawet praca ręczna poddaje się takim kategoryzacjom. (...) Atrakcyjność produktu wzrasta proporcjonalnie wraz ze zwiększającą się ilością tych oznakowań” (cyt. za: Maciej Kasperski. Patrzeć czy Używać?, Żary 2010, s. 32).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.