016
SUWAŁKI.

Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława, w czasie wojny polsko-bolszewickiej żołnierza 41 suwalskiego pułku strzeleckiego: 1) zdjęcie w formie pocztówki, 6 żołnierzy w mundurach Dywizji Litewsko-Białoruskiej zaadresowane Łomża ul. Kanalna m. 8 Jan Bargielski dla H. Szymańskiej; treść korespondencji: Haniu. Przesyłam Ci swoją podobiznę w wojsku się nam nieźle Władek; pieczęć: w otoku 41. Suwalski Pułk Strzelców, w ramce napis Pieczęć Pocztowa, nad napisem niewyraźny znak orła; zdjęcie zostało wysłane między 19 XII 1919 r. a lipcem 1920 r. (pod tą pierwszą datą zostaje powołana jednostka o nazwie 41 Suwalski Pułk Strzelców w składzie Dywizji Litewsko-Białoruskiej; walczył wtedy od poł. lutego w rejonie Mosty-Skidel, objął pozycje po opuszczeniu go przez Reichswehrę, wyparł bolszewików na północ, obsadził rubież Dźwiny i w kwietniu walczył o Lidę; od kwietnia 1920 r. bronił Wilna; w poł. czerwca obsadził polsko-litewską linię demarkacyjną wzdłuż Kanału Augustowskiego; w lipcu, już jako 41 Suwalski Pułk Piechoty, ruszył w ofensywie na Mińsk); pieczęć jest unikalna, podobnie jak i sama kartka; 2) zdjęcie opisane na verso wujek Władek w niewoli bolszewickiej, napis późniejszy, stąd pewnie pomyłka – powinno być po niewoli bolszewickiej; 3-5) 3 zdjęcia późniejszego żołnierza Władysława: stojący portret wykonany przed 1914 r. w atelier A. Jabłońskiego w Suwałkach, z dwojgiem dzieci (braćmi?) z 1909 r.; kartonikowe zdjęcie z młodą damą i niezidentyfikowanym mężczyzną, przed 1914 r. u W. Konarzewskiego w Warszawie; razem 5 fot. w sepii, st. db. i sł., naddarcia, zabrudzenia; wymiary: ok. 90x140 mm, wymiary fot. na kartoniku: 145x107 mm; BARDZO RZADKIE!

Zobacz katalog

Wu-eL

XXVII Aukcja - Paderewski, Piłsudski, Legiony

28.03.2020

11:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 490 zł