STAN ZACHOWANIA:
tkanina zniszczona, wypłowiała, rozdarcia, zaplamienia

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

1339
Sukienka na torę (meil), około poł. XX w.

tkanina, 67 x 40 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Judaika - aukcja online

12.04.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 600 - 800 zł

STAN ZACHOWANIA:
tkanina zniszczona, wypłowiała, rozdarcia, zaplamienia

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.