W 1908r. ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie. W 1912 r. studiował w SSP w Warszawie u K. Krzyżanowskiego, S. Lentza, W. Trojanowskiego i X. Dunikowskiego oraz w Monachium u K. Killera. Studiował też w Academie Julian i Academie de Grand Chaumiere w Paryżu. Po powrocie w 1925 r. zamieszkał w Bydgoszczy, skąd podróżował m.in. do Włoch, Paryża, Jugosławii, Szwajcarii. Wystawiał w TZSP w Warszawie. Tematem jego prac były widoki miast pomorskich. Stosował technikę olejną, malował też gwaszem i akwarelą.


"Sufragania" to dawny dwór biskupi, obecnie mieści się tam Muzeum Sztuki Sakralnej. Dwór zbudowany został w XVII w. W wieku XVIII biskup Stefan Łubieński dokonał jego przebudowy w stylu klasycystycznym. Dwór otrzymał wysunięty portyk, w którego trójkątnym przyczółku ponad kolumnami umieszczono kartusz z monogramem fundatora, koroną i kapeluszem kardynalskim.

60
Jerzy RUPNIEWSKI (1888 - 1950)

SUFRAGANIA - DWÓR BISKUPI W ŻNINIE

Akwarela, papier; 38,5 x 53,5 cm w świetle oprawy
Sygnowany l.d.: J. RUPNIEWSKI. ŻNIN.


* droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W 1908r. ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie. W 1912 r. studiował w SSP w Warszawie u K. Krzyżanowskiego, S. Lentza, W. Trojanowskiego i X. Dunikowskiego oraz w Monachium u K. Killera. Studiował też w Academie Julian i Academie de Grand Chaumiere w Paryżu. Po powrocie w 1925 r. zamieszkał w Bydgoszczy, skąd podróżował m.in. do Włoch, Paryża, Jugosławii, Szwajcarii. Wystawiał w TZSP w Warszawie. Tematem jego prac były widoki miast pomorskich. Stosował technikę olejną, malował też gwaszem i akwarelą.


"Sufragania" to dawny dwór biskupi, obecnie mieści się tam Muzeum Sztuki Sakralnej. Dwór zbudowany został w XVII w. W wieku XVIII biskup Stefan Łubieński dokonał jego przebudowy w stylu klasycystycznym. Dwór otrzymał wysunięty portyk, w którego trójkątnym przyczółku ponad kolumnami umieszczono kartusz z monogramem fundatora, koroną i kapeluszem kardynalskim.