POCHODZENIE:
- spadkobiercy artysty
WYSTAWIANY:
- Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak – Malarstwo, styczeń-kwiecień 2018, Muzeum Lubelskie w Lublinie
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Wystawa twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, 22 maja – 9 sierpnia 2005, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolny
LITERATURA:
- Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak – Malarstwo, pod redakcją Bożeny Kasperowicz, katalog wystawy, styczeń-kwiecień 2018, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2018, s. 94 (il.), nr kat. 86
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, opracowanie Waldemar Odorowski, 22 maja – 9 sierpnia 2005, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolny, Kazimierz Dolny 2005, s. 110 (il.), nr kat. 31

Prezentowane, wczesne studium „Stygmatyzacja św. Franciszka” nawiązuje do klasycyzującej kompozycji Michalaka z 1927 roku. „Stygmatyzacja św. Franciszka (1927) – zauważa Irena Kossowska – dobitnie świadczy o fascynacji Michalaka sztuką Jusepe de Ribery. Kreując ’przestrzeń mistycznego przeżycia’ artysta połączył tu zasady dramatycznego barokowego luminizmu ze schematem pejzażowym o piętnastowiecznej genealogii”. Michalak odnosi się do wydarzenia z żywotu św. Franciszka, które miało miejsce we wrześniu 1224 roku na Monte della Verna nieopodal Arezzo. Na tle skrótowo potraktowanego pejzażu, utrzymanego w szarościach z nielicznymi akcentami barwy, artysta umieścił ciemną postać świętego, który z wyciągniętymi rękami zwraca się ku Serafinowi o sześciu skrzydłach, przybitemu do krzyża. Nastrój mistycznego uniesienia ewokuje hieratyczna kompozycja, kontrast czerni i bieli oraz dramatyczne czerwone tony w górnej partii obrazu.

"Antoni Michalak uczeń Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego, członek i jeden z założycieli Bractwa Św. Łukasza, utworzonego w 1925 roku przez uczestników pierwszego malarskiego pleneru w Kazimierzu Dolnym. Ugrupowanie było wzorowane na średniowiecznych cechach malarskich. Jego celem było nie tylko zrzeszenie artystów wyznających podobny ideał artystyczny, ale przede wszystkim samopomoc materialna i organizacyjna. Po zawiązaniu bractwa Michalak otrzymał stypendium rządu francuskiego na roczny pobyt w Paryżu. W 1926 roku zwiedził Włochy i Austrię. Trzy lata później, w czasie powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, artysta został uhonorowany srebrnym medalem za całokształt twórczości. W 1933 roku zamieszkał we Lwowie. W tym czasie tworzył projekty witraży dla papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Michalak uznawany za jednego z czołowych reprezentantów nurtu sztuki sakralnej w polskim malarstwie lat dwudziestych. i trzydziestych, znany jako autor wielkoformatowych przedstawień o tematyce religijnej i moralizatorskiej oraz portretów. Jego prace znajdują się w największych polskich zbiorach muzealnych (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu) i w kolekcjach prywatnych."

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

19
Antoni MICHALAK (Kozłowo Szlacheckie 1899 - Kazimierz Dolny 1975)

Stygmatyzacja św. Franciszka, około 1924 r.

olej/płótno, 49,5 x 32,5 cm

na odwrociu pieczęć: ‘ANOTNI | MICHALAK | FECIT’; inna pieczęć spuścizny artysty oraz papierowa nalepka wystawowa Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- spadkobiercy artysty
WYSTAWIANY:
- Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak – Malarstwo, styczeń-kwiecień 2018, Muzeum Lubelskie w Lublinie
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Wystawa twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, 22 maja – 9 sierpnia 2005, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolny
LITERATURA:
- Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak – Malarstwo, pod redakcją Bożeny Kasperowicz, katalog wystawy, styczeń-kwiecień 2018, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2018, s. 94 (il.), nr kat. 86
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, opracowanie Waldemar Odorowski, 22 maja – 9 sierpnia 2005, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolny, Kazimierz Dolny 2005, s. 110 (il.), nr kat. 31

Prezentowane, wczesne studium „Stygmatyzacja św. Franciszka” nawiązuje do klasycyzującej kompozycji Michalaka z 1927 roku. „Stygmatyzacja św. Franciszka (1927) – zauważa Irena Kossowska – dobitnie świadczy o fascynacji Michalaka sztuką Jusepe de Ribery. Kreując ’przestrzeń mistycznego przeżycia’ artysta połączył tu zasady dramatycznego barokowego luminizmu ze schematem pejzażowym o piętnastowiecznej genealogii”. Michalak odnosi się do wydarzenia z żywotu św. Franciszka, które miało miejsce we wrześniu 1224 roku na Monte della Verna nieopodal Arezzo. Na tle skrótowo potraktowanego pejzażu, utrzymanego w szarościach z nielicznymi akcentami barwy, artysta umieścił ciemną postać świętego, który z wyciągniętymi rękami zwraca się ku Serafinowi o sześciu skrzydłach, przybitemu do krzyża. Nastrój mistycznego uniesienia ewokuje hieratyczna kompozycja, kontrast czerni i bieli oraz dramatyczne czerwone tony w górnej partii obrazu.

"Antoni Michalak uczeń Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego, członek i jeden z założycieli Bractwa Św. Łukasza, utworzonego w 1925 roku przez uczestników pierwszego malarskiego pleneru w Kazimierzu Dolnym. Ugrupowanie było wzorowane na średniowiecznych cechach malarskich. Jego celem było nie tylko zrzeszenie artystów wyznających podobny ideał artystyczny, ale przede wszystkim samopomoc materialna i organizacyjna. Po zawiązaniu bractwa Michalak otrzymał stypendium rządu francuskiego na roczny pobyt w Paryżu. W 1926 roku zwiedził Włochy i Austrię. Trzy lata później, w czasie powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, artysta został uhonorowany srebrnym medalem za całokształt twórczości. W 1933 roku zamieszkał we Lwowie. W tym czasie tworzył projekty witraży dla papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Michalak uznawany za jednego z czołowych reprezentantów nurtu sztuki sakralnej w polskim malarstwie lat dwudziestych. i trzydziestych, znany jako autor wielkoformatowych przedstawień o tematyce religijnej i moralizatorskiej oraz portretów. Jego prace znajdują się w największych polskich zbiorach muzealnych (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu) i w kolekcjach prywatnych."

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.