POCHODZENIE:
spuścizna po Armandzie Vetulanim, kuratorze, krytyku i historyku sztuki, pierwszym powojennym dyrektorze CBWA Zachęta
kolekcja spadkobierców Armanda Vetulaniego

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

62
Armand VETULANI

Studium rzeźbiarskiego popiersia mężczyzny, 1931

akwarela, ołówek/papier, 35 x 26,5 cm
sygnowany l.g.: 'Armand Vetulani | -1931-'; sygnowany monogramem i datowany p.g.: 'VET | -31-'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

POCHODZENIE:
spuścizna po Armandzie Vetulanim, kuratorze, krytyku i historyku sztuki, pierwszym powojennym dyrektorze CBWA Zachęta
kolekcja spadkobierców Armanda Vetulaniego

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.