POCHODZENIE:
Aukcja charytatywna - Kup sobie Wyspę, Instytut Sztuki Wyspa, wrzesień 2011

Urodził się w 1959 roku.Rzeźbiarz, autor instalacji, pedagog, jeden z najbardziej znanych artystów polskich, często działający w przestrzeni publicznej. W latach 1975-1980 uczył się w zakopiańskim Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara. W latach 1980-1985 studiował rzeźbę w PWSSP w Gdańsku. W roku 1984 stworzył koncepcję Galerii Rotacyjnej, co wiązało się z prowadzeniem działań artystycznych w różnych miejscach i buntem przeciwko rzeczywistości stanu wojennego (miejsca zdegradowane i odzyskane, poza światem sztuki, realizacje Land Art, Baraki, Forty). W 1985 założył Galerię Wyspa. Dzisiaj Klaman prowadzi Pracownię Intermedialną na ASP w Gdańsku i nadal pozostaje aktywnym animatorem życia artystycznego. Poprzez swoją sztukę uczestniczy w debacie nad współczesnością. Pasjonuje go temat dwuznaczności kultury, jej uwikłania w mechanizmy władzy.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

47
Grzegorz KLAMAN (1959)

Studium głowy Lecha Wałęsy, 2006/2010

gips, 29 x 20 x 26 cm
sygnowany na spodzie: 'Klaman | Studium L.W. | 1/5 06/10 |
ed. 1/5

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 5 000 zł (6 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Aukcja charytatywna - Kup sobie Wyspę, Instytut Sztuki Wyspa, wrzesień 2011

Urodził się w 1959 roku.Rzeźbiarz, autor instalacji, pedagog, jeden z najbardziej znanych artystów polskich, często działający w przestrzeni publicznej. W latach 1975-1980 uczył się w zakopiańskim Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara. W latach 1980-1985 studiował rzeźbę w PWSSP w Gdańsku. W roku 1984 stworzył koncepcję Galerii Rotacyjnej, co wiązało się z prowadzeniem działań artystycznych w różnych miejscach i buntem przeciwko rzeczywistości stanu wojennego (miejsca zdegradowane i odzyskane, poza światem sztuki, realizacje Land Art, Baraki, Forty). W 1985 założył Galerię Wyspa. Dzisiaj Klaman prowadzi Pracownię Intermedialną na ASP w Gdańsku i nadal pozostaje aktywnym animatorem życia artystycznego. Poprzez swoją sztukę uczestniczy w debacie nad współczesnością. Pasjonuje go temat dwuznaczności kultury, jej uwikłania w mechanizmy władzy.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.