NAGRODY:
- rzeźba otrzymała w 1984 roku III nagrodę w Krajowym Olimpijskim Konkursie Sztuki; Proponowana praca zatytułowana „Strzelec” powstała z fascynacji autora sportem i ruchem. Artysta sam w młodości uprawiał sport wyczynowo – pływał, uprawiał gimnastykę i zapasy. To stąd wziął się cykl rzeźb o tematyce sportowej. Zainteresowanie ciałem w ruchu, w zgięciu, ulotne chwile wysiłku, koncentrację zawodników artysta utrwala w sposób szkicowy, używając kubistycznej formy. Widać, że Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem i zapożyczenia z rzeźby tzw. szkoły zakopiańskiej odcisnęły piętno na twórczości Ożerskiego. „Strzelec” zbudowany jest z wzajemnie się nakładających i przenikających brył. Forma nabrała dynamizmu za sprawą ostrych cięć, anatomia postaci została natomiast uproszczona i nieco przerysowana. Przeskalowaniu uległa w szczególności ręka, w której postać trzyma broń, zapewne by podkreślić chwili oddania strzału.
Późniejszy, wykonany w 1982 r., analogiczny odlew „Strzelca” znajduje się w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Piotr Ożerski urodził w 1944 roku w Warszawie. Dorastał w rodzinie artystycznej – ojciec był rzeźbiarzem, a matka zajmowała się ilustracją książkową dla dzieci. Wykształcenie plastyczne zdobywał w liceach plastycznych w Warszawie i w Kielcach oraz w Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni doc. Bohdana Chmielewskiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w roku 1974.
Pracuje w różnych materiałach, takich jak kamień, ceramika, drewno, ale jego ulubionym tworzywem jest brąz. Tajniki odlewnictwa, zarówno w formach piaskowych, jak i metodą wosku traconego, poznał i opanował w latach 1973-74 pod okiem mistrza Horsta Borchardta w Köpenick. Uczył się odlewnictwa w najbardziej znanych warszawskich odlewniach.
Piotr Ożerski jest artystą bardzo pomysłowym. Jego prace emanują niesamowitą mocą i charakteryzują się bezkompromisową dbałością o szczegóły. W latach 70. artysta był uczestnikiem licznych orońskich plenerów rzeźbiarskich. W roku 1979 Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby w Orońsku zorganizowało wystawę jego prac pt. „Rzeźba kameralna”. W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie znajdują się prace Ożerskiego, m.in. „Strzelec”, „Gimnastyk”, „Łucznik”, „Ciężarowiec”, „Tancerka z piłką”.
Obecnie Ożerski jest ważną postacią australijskiej sceny artystycznej. Mieszka i pracuje w Sydney.

- zbiory Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

7258
Piotr OŻERSKI (ur. 1944, Warszawa)

"Strzelec", 1980

odlew/brąz patynowany, granit, 22 x 28 cm, śr.:7,5 cm
sygnowany i datowany na podstawie: 'PIOTR OŻERSKI STRZELEC | 1980'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

NAGRODY:
- rzeźba otrzymała w 1984 roku III nagrodę w Krajowym Olimpijskim Konkursie Sztuki; Proponowana praca zatytułowana „Strzelec” powstała z fascynacji autora sportem i ruchem. Artysta sam w młodości uprawiał sport wyczynowo – pływał, uprawiał gimnastykę i zapasy. To stąd wziął się cykl rzeźb o tematyce sportowej. Zainteresowanie ciałem w ruchu, w zgięciu, ulotne chwile wysiłku, koncentrację zawodników artysta utrwala w sposób szkicowy, używając kubistycznej formy. Widać, że Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem i zapożyczenia z rzeźby tzw. szkoły zakopiańskiej odcisnęły piętno na twórczości Ożerskiego. „Strzelec” zbudowany jest z wzajemnie się nakładających i przenikających brył. Forma nabrała dynamizmu za sprawą ostrych cięć, anatomia postaci została natomiast uproszczona i nieco przerysowana. Przeskalowaniu uległa w szczególności ręka, w której postać trzyma broń, zapewne by podkreślić chwili oddania strzału.
Późniejszy, wykonany w 1982 r., analogiczny odlew „Strzelca” znajduje się w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Piotr Ożerski urodził w 1944 roku w Warszawie. Dorastał w rodzinie artystycznej – ojciec był rzeźbiarzem, a matka zajmowała się ilustracją książkową dla dzieci. Wykształcenie plastyczne zdobywał w liceach plastycznych w Warszawie i w Kielcach oraz w Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni doc. Bohdana Chmielewskiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w roku 1974.
Pracuje w różnych materiałach, takich jak kamień, ceramika, drewno, ale jego ulubionym tworzywem jest brąz. Tajniki odlewnictwa, zarówno w formach piaskowych, jak i metodą wosku traconego, poznał i opanował w latach 1973-74 pod okiem mistrza Horsta Borchardta w Köpenick. Uczył się odlewnictwa w najbardziej znanych warszawskich odlewniach.
Piotr Ożerski jest artystą bardzo pomysłowym. Jego prace emanują niesamowitą mocą i charakteryzują się bezkompromisową dbałością o szczegóły. W latach 70. artysta był uczestnikiem licznych orońskich plenerów rzeźbiarskich. W roku 1979 Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby w Orońsku zorganizowało wystawę jego prac pt. „Rzeźba kameralna”. W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie znajdują się prace Ożerskiego, m.in. „Strzelec”, „Gimnastyk”, „Łucznik”, „Ciężarowiec”, „Tancerka z piłką”.
Obecnie Ożerski jest ważną postacią australijskiej sceny artystycznej. Mieszka i pracuje w Sydney.

- zbiory Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.