POCHODZENIE:
Lookout Gallery, Warszawa, 2013

WYSTAWIANY:
Showroom, Przegląd Galerii Warszawskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 25 września - 27 października 2013
Tribute to Moda Polska, Lookout Gallery, Warszawa, 27 września - 19 października 2013

LITERATURA:
Piotr Bazylko,Tribute to Moda polska podczas Warsaw Gallery Weekend w Galerii Lookout, data publikacji: 18.09.2013, źródło: http://artbazaar.blogspot.com/2013/09/tribute-to-moda-polska-podczas-warsaw.html

Katalog Warsaw Gallery Weekend 27-29.09.2013, Warszawa 2013, s.39

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

50
Karol KOMOROWSKI (ur. 1994)

"Street View: Aleje Jerozolimskie", 2013

odbitka fotograficzna/papier, 100 x 68 cm (zadruk)
ed. 5

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 2 000 zł (2 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Lookout Gallery, Warszawa, 2013

WYSTAWIANY:
Showroom, Przegląd Galerii Warszawskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 25 września - 27 października 2013
Tribute to Moda Polska, Lookout Gallery, Warszawa, 27 września - 19 października 2013

LITERATURA:
Piotr Bazylko,Tribute to Moda polska podczas Warsaw Gallery Weekend w Galerii Lookout, data publikacji: 18.09.2013, źródło: http://artbazaar.blogspot.com/2013/09/tribute-to-moda-polska-podczas-warsaw.html

Katalog Warsaw Gallery Weekend 27-29.09.2013, Warszawa 2013, s.39

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.