Początkowo kształcił się w Szkole Rysunkowej w Warszawie. Naukę kontynuował w latach 1917-1919 u Kuturlina w Moskwie oraz w latach 1923-1926 w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie u Karola Tichego i Władysława Skoczylasa. W 1926 r. pojechał do Paryża, gdzie tworzył i wystawiał w galerii Au Sacre du Printemps. W 1932 r. otrzymał stypendium TZSP, które umożliwiło mu wyjazd do Włoch i dalszą naukę. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie. Wiele wyjeżdżał na plenery m.in. do Stanisławowa, Kazimierza i Bolkowa. Był wielokrotnie nagradzany. Wystawiał głównie w warszawskiej "Zachęcie", łódzkiej Miejskiej Galerii Sztuki, krakowskim TPSP. Był członkiem Stowarzyszenia Artystów Malarzy Pro Arte. Kontynuował tradycje Jana Stanisławskiego. Malował dekoracyjne krajobrazy o przymglonej tonacji, w których często występują motywy architektoniczne. Interesował się również folklorem: malował typy ludowe oraz wnętrza chat wiejskich, łowickich, huculskich, podhalańskich, wileńskich, śląskich, krakowskich, w których z dokumentacyjną nieraz wiernością notował szczegóły etnograficzne. Rzadziej tworzył portrety i martwe natury. Podczas okupacji hitlerowskiej zarabiał handlując obrazami i ramami. Podczas powstania warszawskiego wiele jego prac uległo zniszczeniu.

23
Stanisław DYBOWSKI (1895 - 1956)

STODOŁA

Akwarela, papier; 22 x 16 cm
Sygnowany p.d.: St. Dybowski


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Początkowo kształcił się w Szkole Rysunkowej w Warszawie. Naukę kontynuował w latach 1917-1919 u Kuturlina w Moskwie oraz w latach 1923-1926 w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie u Karola Tichego i Władysława Skoczylasa. W 1926 r. pojechał do Paryża, gdzie tworzył i wystawiał w galerii Au Sacre du Printemps. W 1932 r. otrzymał stypendium TZSP, które umożliwiło mu wyjazd do Włoch i dalszą naukę. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie. Wiele wyjeżdżał na plenery m.in. do Stanisławowa, Kazimierza i Bolkowa. Był wielokrotnie nagradzany. Wystawiał głównie w warszawskiej "Zachęcie", łódzkiej Miejskiej Galerii Sztuki, krakowskim TPSP. Był członkiem Stowarzyszenia Artystów Malarzy Pro Arte. Kontynuował tradycje Jana Stanisławskiego. Malował dekoracyjne krajobrazy o przymglonej tonacji, w których często występują motywy architektoniczne. Interesował się również folklorem: malował typy ludowe oraz wnętrza chat wiejskich, łowickich, huculskich, podhalańskich, wileńskich, śląskich, krakowskich, w których z dokumentacyjną nieraz wiernością notował szczegóły etnograficzne. Rzadziej tworzył portrety i martwe natury. Podczas okupacji hitlerowskiej zarabiał handlując obrazami i ramami. Podczas powstania warszawskiego wiele jego prac uległo zniszczeniu.