OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

16
Tomasz SĘTOWSKI (ur. 1961, Częstochowa)

STATEK PIJANY WEDŁUG ARTURA RIMBAUDA, 2016

olej, tektura, 40 x 30 cm
sygn. p.d.: T. Sętowski
sygn. na odwr. na tekturze czarnym flamastrem:
„Statek pijany wg. A. Rimbaud’a“ | T. Sętowski [na zamalowanym
polu białą farbą]

Obrazowi towarzyszy certyfikat wydany przez artystę.

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 - 45 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)